Buurtteams Jeugd & Gezin

Andere jeugdzorg: dichtbij, in samenhang en effectief

De Buurtteams Jeugd & Gezin bieden gezinnen met problemen ondersteuning en hulp dichtbij huis. De buurtteams zijn in het leven geroepen om in de praktijk ervaring op te doen ter voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. De gemeente Utrecht is als eerste gestart met twee proeftuinen. In de wijken Overvecht-Noord en Ondiep zijn twee buurtteams Jeugd & Gezin van start gegaan. Kenmerkend aan de proeftuinen in Utrecht is dat er op wijkniveau geëxperimenteerd wordt met een nieuwe werkwijze, voor lichte en zware vormen van zorg, waarbij gezinnen vroegtijdig en in hun eigen omgeving worden geholpen. Er is sprake van daadwerkelijk uitvoeren in en met het gezin. Met één en dezelfde hulpverlener. Daar waar nodig worden specialisten ingeschakeld. Kernbegrippen in de aanpak van de Buurtteams Jeugd & Gezin zijn: focus op kind/jongere en gezin, werken vanuit de wijk, vroegtijdig signaleren, werken met een generalistische aanpak, niet problematiseren, inzet van eigen kracht en informeel netwerk en het verminderen van de doorverwijzing.

Buurtteams Jeugd & Gezin winnaar van de Nationale Jeugdzorg Prijs

De Buurtteams Jeugd & Gezin ontvingen op 10 oktober tijdens het VNG Jeugdfestival de cliëntenprijs van de Nationale Jeugdzorgprijzen 2012 uit handen van de directeur Jeugd van het ministerie van VWS, Léon Wever. De Buurtteams Jeugd & Gezin dragen bij aan vernieuwing van de zorg voor de jeugd, aldus de jury van de Nationale Jeugdzorgprijzen 2012. De Buurtteams Jeugd & Gezin waren, als enige project, zowel genomineerd door de vakjury als door de cliëntenjury.

Meer weten?

Bekijk hier de video van de Buurtteams Jeugd & Gezin

Op de opleiding regisseur multi-probleemgezinnen hoort u van Mirte Loeffen op welke manier de Buurtteams Jeugd & Gezin de integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis tot stand brengen en welke rol hiervoor is weggelegd voor de generalist in de wijk.

Over

Bekijk ook

SPUK: 256 miljoen voor langdurige ondersteuning aan 20 kwetsbare gebieden

De overheid heeft de komende jaren miljoenen vrijgemaakt voor 20 kwetsbare stedelijke gebieden die gelinkt …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *