De Do’s voor de CARE! Waar kwaliteit centraal staat.

Kwaliteit, wie kent het niet in zorgland? Inmiddels is kwaliteit een grote prioriteit en niet meer weg te denken in het beleid van zorginstellingen.

Nederland vergrijst, de gezondheidszorg verbetert en daarmee groeit de langdurige zorg. Het is bekend dat kwaliteit van de zorgrelatie in de CARE sector impact heeft op de kwaliteit van leven van de cliënt.

Wat is er nu eigenlijk nodig om goede kwaliteit van leven te realiseren bij cliënten die langdurige zorg nodig hebben?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is Zorginstituut Nederland aan de slag gegaan. Deze vraag is aan alle betrokkenen in de sector: geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Naast cliënten, zorgverleners, zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars is de vraag ook bij kennisinstituten en toezichthouders gesteld. De uitkomsten waren veelal hetzelfde en gezamenlijk kwamen zij op 5 topics die cruciaal zijn voor kwaliteitsverbetering:

De 5 do’s voor kwaliteitsverbetering in de CARE zorg:

  1. Persoonsgerichte zorg – de schakel tussen cliënt, familie en professional. Een korte lijn tussen de drie partijen waarbij de wens en situatie van de cliënt centraal staat.
  2. Deskundige professionals – Kennis vergaren en kennis delen. Nieuwe methodes inzetten om betere zorg te kunnen bieden.
  3. Bruikbare kennis – Er is meer onderzoek nodig om erachter te komen welke aanpak aansluit bij de situatie. De professional moet bestaande kennis meteen kunnen gebruiken.
  4. Nuttige informatie – We willen inzicht in de kwaliteit van zorg. Hoe verzamel je de juiste informatie, zonder dat het te veel tijd kost? En hoe weet je welke informatie geschikt is?
  5. Sterke leiders – leiderschap wat zich kenmerkt door openheid en ruimte geeft om goede zorg te leveren. Waarbij richtlijnen toegepast worden maar afgeweken kan worden wanneer de situatie daarom vraagt. Een belangrijke pijler: leren en delen.

Succesvolle bedrijfsvoering is van cruciaal belang!

Leer tijdens de opleiding Bedrijfsvoering in de Gezondheidszorg de stuurbaarheid te vergroten en verbeter daarmee het bedrijfsresultaat met een duurzame bedrijfsvoering gericht op de toekomst.

Bezoek de website

Verbeter de kwaliteit binnen de zorg

Je leert tijdens de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg de risico’s van jouw organisatie in kaart te brengen en op eenvoudige wijze de kwaliteit van de geleverde zorg te borgen. We geven je concrete handvatten, die onderbouwt zijn vanuit wetenschappelijke modellen zodat je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt..

Bezoek de website

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Extra gemeenten in aanpak van jeugdcriminaliteit

Meer gemeenten worden door het kabinet ondersteund in de aanpak van het voorkomen van jeugdcriminaliteit. …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *