Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Federatie Opvang (FO) en de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Alliantie hebben de heer Bas Eenhoorn bereid gevonden om de rol van voorzitter te vervullen voor de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg. Deze Taskforce op het terrein van de Forensische Zorg is aangekondigd in de Tweede Kamerbrief van 13 juli 2018.

Eenhoorn zal als onafhankelijk voorzitter de afspraken die zijn gemaakt in de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 ten uitvoer brengen. Deze afspraken richten zich voornamelijk op het verbeteren van de arbeidsmarkt, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de forensische zorg. Er is in totaal 28,5 miljoen euro extra beschikbaar. Met deze maatregelen worden de kwaliteit en veiligheid weer op peil gebracht.

Bas Eenhoorn is momenteel (waarnemend) burgemeester van de gemeente Amstelveen; eerder ook van onder andere Voorburg, Vlaardingen en Alphen a/d Rhijn. Van 2014 tot 2018 was hij Nationaal Commissaris Digitale Overheid. In 2014 heeft hij een voorzittersrol vervuld in de Forensische Zorg als voorzitter van de taskforce verkorten behandelduur tbs. De gemiddelde behandelduur van de tbs-maatregel is onder zijn voorzitterschap teruggebracht van ruim 10 naar beneden de 8 jaar.

Bron: Rijksoverheid.nl

Niet alleen binnen de forensische zorg is het verbeteren van de arbeidsmarkt, verminderen van administratieve lasten en verbeteren van de kwaliteit van zorg een belangrijk aspect. Tijdens de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg leert u de kwaliteit -en daarmee de veiligheid- binnen uw organisatie te verbeteren. Op weg naar veilige zorg!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

In hoeverre is de zorg nog veilig ondanks alle beperkingen?

Analyse van de meldingen over tekorten van beschermingsmiddelen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *