Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Zonder privacy geen resultaat

Passend Onderwijs

Waarom is privacy zo’n groot obstakel voor bijvoorbeeld samenwerking bij opsporing en hulpverlening? Vaak duiden privacyproblemen op ineffectieve samenwerking tussen organisaties. De keerzijde daarvan is: als de privacy op orde is, verbeteren de resultaten. Lucien Stöpler, oprichter en eigenaar van Justice in Practic en docent op de cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid. Het is dinsdagmiddag en we …

Lees verder »

Het verhaal van een ervaringsdeskundige over zijn levensloop en criminele verleden

J is geboren en getogen in Eindhoven waar hij samen met zijn ouders en broertje woonde. Moeder was huisvrouw en vader werkte. Op de basisschool werd J zwaar gepest. Op zijn 10e werd dit hem teveel. Hij schreef een brief aan zijn moeder als schreeuw om hulp. Hierin benoemde hij dat hij het leven niet meer zag zitten en graag overgeplaatst wilde …

Lees verder »

Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komt op de eerste dag van de week van de toegankelijkheid met een reeks maatregelen om de zorg voor mensen met een beperking te verbeteren. Zo komen er 100 extra plekken bij gespecialiseerde instellingen voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte. Ook komen er teams van gespecialiseerde hulpverleners die bij kunnen springen in crisissituaties, bijvoorbeeld …

Lees verder »

Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten

Ww-fraude door arbeidsmigranten wordt strenger aangepakt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hier met UWV afspraken over gemaakt. Zo gaat UWV steviger controleren of iemand wel in Nederland is om werk te zoeken, hiertoe wordt de adrescontrole verscherpt. Daarnaast komt er meer grip op de tussenpersonen die fraude mogelijk maken. Waar nodig komt er meer persoonlijk contact …

Lees verder »

MIVD verstoort Russische cyberoperatie bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens

De MIVD heeft met ondersteuning van de AIVD en Britse collega’s een cyberoperatie door een team van de Russische militaire inlichtingendienst GRU in Den Haag verstoord. Dat gebeurde op 13 april. De operatie was gericht op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Vier Russische inlichtingenofficieren troffen vlak bij het gebouw van de OPCW met …

Lees verder »

Kennisnetwerk verward gedrag gestart

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MIND, Movisie, Phrenos, Platform 31, Trimbos-instituut en Vilans, slaan de handen ineen om kennis over verward gedrag beschikbaar te stellen. Het doel is om praktijkprofessionals uit de verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennis gedreven aanpak. Dit doet het kennisnetwerk in afstemming met …

Lees verder »

Nederlands opsporingssysteem tegen terroristen naar Verenigde Naties

Dankzij een Nederlands opsporingssysteem kunnen de landen van de Verenigde Naties (VN) voortaan reisbewegingen van terroristen signaleren. Minister Blok overhandigde het Travel Information Portal (TRIP) recent aan de VN in het hoofdkwartier in New York. Dat gebeurde in het bijzijn van secretaris-generaal van de VN António Guterres, premier Mark Rutte en NCTV Dick Schoof. Nederland en de VN tekenden hiervoor een overeenkomst. Blok maakte vandaag …

Lees verder »

Bij aanpak van personen met verward gedrag is de regio aan zet

Met het beëindigen van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag per 1 oktober gaat de aanpak van personen met verward gedrag een nieuwe fase tegemoet. In zijn eindrapport geeft het Schakelteam een inventarisatie van de huidige stand van zaken en worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Het Schakelteam constateert dat er veel is gebeurd in de afgelopen twee jaar. Zo …

Lees verder »

Nederlandse chemische industrie moet de veiligste ter wereld worden

De Nederlandse (petro-) chemische industrie moet in 2030 de veiligste ter wereld zijn. Deze ambitie spraken staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en vertegenwoordigers van de sector (Veiligheid Voorop) en de wetenschap met elkaar uit. Met 44.000 banen en een omzet van 50 miljard is de (petro-) chemische industrie van groot belang voor Nederland. Omdat in deze sector veel …

Lees verder »