13 belangrijke taken en verantwoordelijkheden voor de AVG!

Bron: Privacy-web

Taken en verantwoordelijkheden

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid bij jou als organisatie om aan te tonen dat je aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht  lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

13 belangrijke taken op een rij

 1. Informeren en adviseren van de gemeente en de verwerkers die namens de gemeente persoonsgegevens verwerken over hun verplichtingen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Toezien op naleving van de AVG en andere Europese wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming.
 3. Toezien op naleving van het gemeentelijke beleid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens.
 4. Toezien op naleving van de wetgeving en het privacybeleid door de verwerkers met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens.
 5. Toezien op toewijzing van verantwoordelijkheden, en de bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel.
 6. Toezien op de uitvoer van (interne) audits.
 7. Adviseren over vraagstukken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 8. Adviseren over veiligheidsincidenten met betrekking tot persoonsgegevens.
 9. Adviseren over een Privacy Impact Assessment (PIA) en het toezien of de uitvoering daarvan in overeenstemming is met de AVG.
 10. Toezien op en adviseren over de afhandeling van vragen en klachten over het gebruik van persoonsgegevens.
 11. Adviseren en ondersteunen bij het opstellen van privacy- en produrenormen, het privacybeleid, -regelingen en -gedragscodes.
 12. Afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 13. Optreden als contactpunt voor de AP.

Implementatie en werken volgens de wet

De cursus praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG geeft je praktijkgerichte uitleg over de werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je leert stap voor stap hoe je vanuit de AVG dient om te gaan met privacyvraagstukken, hoe je kennis deelt en informatie uitwisselt zonder hierbij inbreuk te maken op de privacy.

Bezoek de website

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De rol van data en digitalisering in de kabinetsplannen van 2023

Digitalisering is een belangrijk agendapunt binnen de kabinetsplannen van 2023. Het bleef niet onbesproken in …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.