Datamanagement in een datagedreven organisatie

Een datagedreven organisatie heeft erg veel baat bij goed datamanagement. Het stelt je namelijk in staat om via de informatie uit systemen antwoord te krijgen op vraagstukken in de organisatie. Je denkt aan vragen over alle informatiegebieden in de publieke sector. Intelligence Professional Edward Blom vertelt meer over de inrichting van datamanagement en de bijbehorende bouwstenen.

Vraagstukken in een datagedreven publieke organisatie

Edward: “publieke organisaties zijn actief in veel verschillende domeinen, van milieu tot veiligheid en bevolking. Ik heb vanuit mijn eigen praktijk dan ook veel verschillende vragen beantwoord dankzij datamanagement”. Edward geeft vervolgens enkele voorbeelden:

  • Hoe verdelen we WAO-gelden optimaal?
  • Hoe rijden vuilniswagens optimaal door de wijk, zodat ze alleen (bijna) volle bakken legen?
  • Hoe verspreiden we informatie over milieuvergunningen onder mensen die bezig zijn met stikstofdossiers?
  • Hoe zetten we marechaussee optimaal in voor grensbewaking?
  • Hoe zit het met vergrijzing binnen de eigen gemeente?
  • Wat weten we over onze woningbouw?

Datamanagement inrichten

Het proces begint altijd bij een vraag van afdelingen, medewerkers of directeuren om inzichten die toegevoegde waarde creëren voor burgers, gemeente of maatschappij. Datamanagement maximaliseert het inzicht vervolgens door de gevraagde informatie snel en inzichtelijk beschikbaar te stellen. “Een voorbeeld is een Wet open overheid-verzoek. Het duurt soms honderden dagen om een antwoord te krijgen. Goed datamanagement zorgt ervoor dat dit proces van antwoord geven sneller kan”, aldus Edward.

Juridische kaders

Wet- en regelgeving heeft impact op informatie en communicatie, en daarmee dus ook op data. De AVG heeft overduidelijk invloed op de datagedreven organisatie, maar er zijn nog meer wetten, zoals:

  • De Omgevingswet, deze is geënt op de informatiepositie binnen het fysieke leefdomein in gemeentes.
  • Het Algoritmeregister, dit houdt ons scherp op algoritmes. Zijn deze wel toegankelijk en ethisch verantwoord?
  • De Data-act, hierin is bepaald wat wel en niet acceptabele risico’s zijn omtrent datagebruik.

Je krijgt bij datamanagement met veel wetgeving te maken, soms lijkt het wel te veel. Het belangrijkste doel hiervan is echter bewuster en weloverwogen omgaan met data om daarmee tot informatie en communicatie te komen.

Bouwstenen van datagedreven werken

Het gaat bij datagedreven werken om communicatie over grote ketens heen, om de feedbackloop te sluiten. Eindgebruikers, zoals bestuurders van de provincie, kunnen dan optimaal kennisnemen van data uit de gemeente en op basis daarvan besluiten nemen. Je formuleert dan feiten en argumenten op basis van data uit systemen, om zo tot sturing te komen”, aldus Edward. De Buiten Beter-app is een goed voorbeeld. Een burger geeft hierin aan waar er vuilnis ligt in de wijk. De gemeente ruimt het sneller en adequater op en de burger kan zijn of haar opmerking kwijt, dus voelt diegene zich gehoord. Edward: “de feedbackloop wordt hier beter gesloten, dit is de kern van datamanagement. Het staat dan ook centraal in de opleiding Datamanagement Publieke Sector van SBO”.

Opleiding Datamanagement Publieke Sector

De opleiding geeft inzicht in het belang van datamanagement en geeft inzichten om met de voeten in de klei te blijven omtrent data. Deelnemers leren pragmatisch omgaan met datamanagementvraagstukken en passen datamanagement toe in termen van kennis, informatie en context. Je moet datamanagement namelijk niet als losstaand begrip zien, maar als dagelijkse werkelijkheid in het digitale tijdperk. Hiermee kun je namelijk bedrijfsvraagstukken vertalen naar datavraagstukken voor korte en lange termijn.

Maak data optimaal beschikbaar

Data governance is een belangrijk onderdeel van datamanagement, zo ook in de opleiding. “Governance gaat meer over het bestuur, waar datamanagement draait om het beheer en de toepassing. Data governance zonder -management levert niets op, maar andersom wel”, zegt Edward. Wil jij waarde creëren door middel van data? Meld je dan aan voor de opleiding Datamanagement Publieke Sector. De opleiding is ook volledig op maat als Incompany-traject te volgen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Data-ethiek binnen organisaties

Wat is het belang van data-ethiek binnen organisaties?

“Data-ethiek is enorm belangrijk. En enorm ingewikkeld… Een dialoog over ethiek heeft veel verschillende invalshoeken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *