Leer van deskundige vakgenoten over strategie en bestuur

De verkorte opleiding concern controller van SBO verdiept de kennis van deelnemers op strategisch en bestuurlijk terrein. Guust van Mieghem, adjunct concern controller van de Gemeente Breda, heeft deze opleiding gevolgd en is zeer tevreden over hoe zijn specifieke leerdoelen aan bod zijn gekomen tijdens deze opleiding. Lees verder en ontdek wat hij aan de opleiding heeft gehad!

De leerdoelen en verwachtingen omtrent strategie en bestuur

Guust van Mieghem heeft voorafgaand aan de verkorte opleiding concern controller enkele leerdoelen opgesteld, bijvoorbeeld:

 • Hoe draag je als concern controller maximaal bij aan de strategische koers van de organisatie?
 • Hoe voorkom je dat je remmend of als lastpak wordt ervaren?
 • Hoe voorkom je dat je op de stoel van de verantwoordelijke manager of directeur gaat zitten?
 • Hoe ga je om met het spanningsveld tussen controller en adviseur?
 • Hoe ga je om met jouw rol na een crisis?

Hij had daarnaast de volgende verwachtingen van de opleiding:

 • Confrontatie met echte praktijkcases, dus niet enkel theorie.
 • Geïnspireerd worden door de ervaringen van medestudenten en cursusleiders.

Hoe sluit de inhoud van de opleiding tot concern controller aan bij de leerdoelen?

De docenten van de verkorte opleiding tot concern controller lezen de leerdoelen van alle deelnemers en passen hier het programma op aan. Deelnemers doen hierdoor exact de kennis over strategie en bestuur op die zij zoeken. Het programma bestaat uit vijf lesdagen:

 1. Governance en de toekomst van control, Dr. Arno Geurtsen RC vertelt over governance binnen de functie als controller. Je leert jouw verantwoordelijkheden én de verantwoordelijkheden van anderen, zoals het bestuur, kennen.
 2. Data science en datagestuurd werken in de controllersfunctie, Dr. Johan Posseth MMC leert je het belang van data binnen de functie kennen. Hij vertelt onder andere hoe je data op een waardevolle manier gebruikt binnen de functie.
 3. Boardroom dynamics voor de controller, Drs. Ed van den Berg MBA leert deelnemers hoe de effectiviteit van de controller verbeterd kan worden door naar de dynamiek van de organisatie te kijken. De focus ligt hierbij op de positie van de controller in de boardroom.
 4. Verandermanagement om een functioneel en effectieve cultuur te creëren, Indra Balwant Gir MEd geeft uitleg over de veranderende rol als controller en hoe je deze functie afbakent en positioneert binnen jouw organisatie.
 5. Analyse & herinrichting van de controllersfunctie, Dr. Arno Geurtsen RC en Mathijs Dik QC MFC geven handvatten en inzichten om de functie van controller vorm te geven in de toekomst. Je leert dus effectief samenwerkingsrelaties, bedrijfsmodellen en concepten vorm te geven.

De theorie wordt tijdens alle lesdagen verrijkt met praktijkvoorbeelden, waardoor jij direct aan de slag kan met hetgeen dat je geleerd hebt. Guust van Mieghem heeft dit ook gedaan, zoals blijkt uit zijn ervaring met de opleiding.

De ervaring van Guust van Mieghem

Guust van Mieghem vond het tijdens de opleiding vooral erg verfrissend om kennis en expertise over de rol van concern controller uit te wisselen. Je ontmoet namelijk andere deelnemers van uiteenlopende soorten organisaties, zoals gemeenten, provincies, zorginstellingen en gemeenschappelijke regelingen. Samen bespraken zij onder andere:

 • Op welke wijze participeer je in de organisatie?
 • Hoe en in welke mate vertoon je beïnvloedend gedrag bij beheersing-, sturing- en besluitvormingsvraagstukken?
 • Met welke dilemma’s heb je te maken in je rol als concern controller?

Guust vindt het goed om, ondanks zijn langdurige werkervaring (ruim 40 jaar) bij vooral lokale overheden in zowel management-, control- als strategische adviesfuncties, zichzelf de spiegel voor te houden: “Dit vond plaats door vanuit theorie gecombineerd met praktijkcases het gesprek aan te gaan met docenten en medestudenten. Deze ervaring neem je vervolgens weer mee naar je eigen werk(veld).”

Hij zegt daarnaast: “mijn vooraf geformuleerde leerdoelen en verwachtingen liepen als een rode draad door de opleiding. Er was ook voldoende ruimte om daarop in te gaan tijdens de lesdagen. Door tijdens de gesprekken deze doelen, maar zeker ook de dilemma’s, te bespreken en te verdiepen geeft dat weer focus op en richting aan je werk als controller.”

Schrijf je direct in

Wil jij, net als Guust van Mieghem, richting geven aan je werk als concern controller om zo het bestuur effectief te adviseren over strategie? Schrijf je dan in voor de verkorte opleiding concern controller! Deze opleiding is ook op maat mogelijk tijdens een Incompany-traject. De praktijksituatie van jullie organisatie staat dan centraal tijdens lessen waar én wanneer het jullie uitkomt!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Tips van drie deskundige docenten voor de Interne Auditor VIC

De vraag naar een Interne Auditor VIC groeit. Een organisatie moet namelijk in control zijn …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *