Home » Finance en Control » Meer subsidiekansen door het Pact van Amsterdam

Meer subsidiekansen door het Pact van Amsterdam

Meer Europese subsidiekansen
Op 30 mei 2016 tekenden 28 Europese ministers het Pact van Amsterdam. De ondertekenings­plechtigheid vond plaats onder leiding van Minister Plasterk op het Marineterrein in Amsterdam, een groene oase in de hoofdstad, direct naast het Scheepvaartmuseum. “Steden krijgen meer invloed op Europees beleid” meldde het persbericht van het Ministerie van BZK. Het officiële standpunt is dat het Pact niet leidt tot meer subsidies. Toch denk ik dat het het anders ligt: het pact zal meer Europese subsidiekansen openen voor Nederlandse aanvragers: overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en woningcorporaties, om een aantal belangrijke kanshebbers te noemen. Nederland is immers een sterk verstedelijkt gebied. Of je nu wel of niet in een stad bent gevestigd – in Nederland is een relatie met de stad snel gelegd. Dit najaar stelt de EU € 370 miljoen beschikbaar voor stedelijke innovatie. In de SBO cursus Effectief Subsidies Verwerven zal ik deze kans bespreken.

De stad als motor van economische groei
Het Pact van Amsterdam zet de stad in de schijnwerpers. De stad is de motor van economische groei: in steden wordt kennis uitgewisseld, daar komt innovatie tot stand. “Menselijk kapitaal, ondernemerschap en – daarmee – economische groei concentreren zich in toenemende mate in stedelijke gebieden”, aldus BZK. Tegelijkertijd is de stad ook een brandpunt van uitdagingen: luchtkwaliteit, betaalbare huisvesting en bestrijding van armoede, om er een paar te noemen. De Europese Agenda Stad is naar Brussels gebruik dan ook zeer breed – er zijn 12 prioritaire thema’s en grensoverschrijdend samengestelde partnerschappen gaan die thema’s uitwerken. Dat biedt kansen op allerlei beleidsterreinen. En ook voor veel Nederlandse initiatieven – in Nederland is de stad immers altijd dichtbij.

Kansen voor Nederland
Officieel moet het Pact van Amsterdam worden uitgevoerd binnen bestaande budgetten. In artikel 36 van het Pact wordt de EU gevraagd om door te blijven gaan met “facilitating the implementation of the Urban Agenda for the EU within its existing budgets”. De budgetten gaan dan misschien niet omhoog, maar al die aandacht voor het stedelijke gebied betekent vermoedelijk wel dat die bestaande budgetten eerder worden besteed aan projecten in (of in relatie met) de stedelijke omgeving. Meer invloed, in dit geval voor de stad, betekent immers vrijwel onveranderlijk ook meer geld, in dit geval voor de stad. En dat biedt kansen voor Nederland, na Malta het meest verstedelijkte gebied van Europa. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij meldt dan ook op zijn website: “Pact van Amsterdam: Meer geld naar Europese Steden”. Nederland sorteert hierop beleidsmatig al voor met de Agenda Stad en City Deals.

Partnerschappen
Samenwerken, netwerken en innovaties worden daarbij steeds belangrijker. Gemeenten, corporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen zoeken elkaar op in partnerschappen. Een voorbeeld is de koepel van woningbouwverenigingen Aedes die in één van de nieuwe partnerschappen zitting heeft genomen. Ondertussen heeft de EU begin juni 2016 aangekondigd dat in het Urban Innovative Actions Initiative (UIA) € 370 miljoen beschikbaar komt voor innovatieve projecten. Steden in Europa met minimaal 50.000 inwoners kunnen meedoen. De EU vraagt om projecten op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit, de circulaire economie en de integratie van migranten en vluchtelingen.

Gert Jan van ’t Land
Hoofddocent van de SBO cursus Effectief Subsidies Verwerven

Meer weten over de Europese Agenda Stad? Kijk op Europa Nu.

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Projectmatig creëren; de kracht van projectmanagement

Geschreven door Lauren Algra We horen het steeds vaker om ons heen en lezen het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *