Bijna 79% meer privacyklachten in 2019

In 2019 dienden ruim 27.800 mensen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege een mogelijke privacyschending. Dat is bijna 79 procent meer dan in 2018. Ondanks maatregelen om klachten sneller af te handelen, blijft de capaciteit van de privacytoezichthouder onvoldoende om burgers snel genoeg te helpen.

‘De cijfers laten bovenal zien dat mensen ons goed weten te vinden’, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). ‘Dat het wat met mensen doet als hun privacy geschonden wordt en dat ze voor hun rechten opkomen.

Afgehandelde klachten

De AP ontving afgelopen jaar 27.800 privacyklachten en handelde in 2019 20.700 klachten af. Dit gaat zowel om klachten die in 2018 zijn ingediend als om klachten ingediend in 2019. In 2019 verrichtte de AP 138 onderzoeken naar aanleiding van klachten. Bij 25 daarvan is een overtreding geconstateerd. Die onderzoeken leiden tot een boete of een andere sanctie. Een groot deel van de klachten handelde de AP op een andere manier af. Bijvoorbeeld door een brief met de uitleg van de privacyregels te sturen aan de organisatie die vermoedelijk de regels overtreedt. Of door de te bemiddelen tussen de indiener van de klacht en de organisatie waarover de klacht ging.

De meeste klachten (29%) gaan over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen of geen volledige inzage in hun gegevens als ze daarom vragen of ondervinden drempels als zij persoonsgegevens verwijderd willen hebben. Verder gingen veel klachten over ongevraagde reclame (15%) en over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl zij dit niet weten of willen. Zij worden dan bijvoorbeeld gebeld door onbekende bedrijven met aanbiedingen.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Implementatie en werken volgens de wet

De cursus praktische toepassing AVG & UAVG geeft je praktijkgerichte uitleg over de werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je leert stap voor stap hoe je vanuit de AVG dient om te gaan met privacyvraagstukken, hoe je kennis deelt en informatie uitwisselt zonder hierbij inbreuk te maken op de privacy.

Bezoek de website

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

‘Opleiding ‘Jurist in de zorg’ is grondig én breed’

In september en oktober start weer de verkorte opleiding tot jurist in de zorg: drie …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *