Functie FG verplicht bij “grootschalige gegevensverwerking” in de zorg

Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) is onder de AVG niet altijd verplicht. Maar wél als er sprake is van “grootschalige gegevensverwerking” van “bijzondere persoonsgegevens”. Bijvoorbeeld bij gegevens over iemands gezondheid door zorgaanbieders.
Op 31 mei 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verduidelijking gegeven over de vraag wat “grootschalige gegevensverwerking” in de zorg is.

Zorginstellingen die verplicht een FG moeten aanstellen:

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verplicht de volgende organisaties tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG):

  • Ziekenhuizen;
  • Apotheken;
  • Huisartsenposten;
  • Zorggroepen.

Ook anderen met >10.000 patiënten

Huisartsenpraktijken en instellingen voor medisch-specialistische zorg die geen ziekenhuizen zijn, moeten een FG aanstellen als die praktijk of instelling meer dan 10.000 patiënten heeft ingeschreven óf als die gemiddeld meer dan 10.000 patiënten per jaar behandelt én als de gegevens van deze patiënten in één informatiesysteem staan.

Overige zorgaanbieders geen verplichting (vooralsnog)

Voor de overige zorgaanbieders geldt het criterium van 10.000 patiënten niet. De AP  hanteert wel 4 criteria, maar laat het vooralsnog aan deze zorgaanbieders zelf ter beoordeling of zij een FG aanstellen of niet.

De criteria van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

  • het aantal patiënten over wie gegevens worden verwerkt;
  • de hoeveelheid persoonsgegevens die worden verwerkt;
  • de duur van de gegevenswerking;
  • de reikwijdte van de verwerking.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal binnenkort meer duidelijkheid geven over de criteria voor de groep zorgaanbieders die de aanstelling van de FG zelf mogen bepalen.

Bent u al werkzaam als Functionaris Gegevensbescherming? Lees deze tips!

4-daagse opleiding Functionaris Gegevensbescherming

Tijdens de Verkorte Opleiding Functionaris Gegevensbescherming leert u van experts, die zelf werkzaam zijn als FG in de praktijk, hoe u de functie handen en voeten geeft. Wat zijn de zaken die tot succes leiden en wat zijn de valkuilen? Meer informatie over deze opleiding?
Bezoek de website

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Datagedreven werken: ervaringen uit de praktijk

Bron: Thijs Jagersma, NCOD Door de digitalisering binnen de overheid komt het vraagstuk rondom datagedreven …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *