Persoonsgegevens bij gemeenten onvoldoende beveiligd

Verontrustende koppen verschijnen in het nieuws:

  • “Persoonsgegevens niet veilig bij gemeenten”
  • “CBP waarschuwt voor privacyrisico’s decentralisaties”

Onderzoek van de Inspectie SZW wees uit dat bij 13 van de 80 onderzochte gemeenten gegevens van bekende Nederlanders werden geraadpleegd zonder dat daarvoor een goede reden was. Gemeenten nemen onvoldoende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen die ambtenaren opvragen.

CBP reageert met dwangsom

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (sociale zaken, PvdA) reageert geschokt op dit bericht en stelt het onacceptabel te vinden dat de beveiliging van informatie zo slecht op orde is. Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat gemeenten hun gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelt. Klijnsma heeft naar aanleiding van dit bericht het College Bescherming Persoonsgegevens ingelicht. Het CBP kan gemeenten die niet voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een dwangsom opleggen.

Privacyrisico’s bij decentralisaties in het sociale domein

Onlangs waarschuwde het CBP nog voor privacyrisico’s bij de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten krijgen meer gegevens van burgers te verwerken, waardoor, volgens het CBP, risico’s ontstaan. Het moet niet zo zijn dat alle gegevens straks op 1 grote hoop terecht komen. Op deze manier loopt men het risico dat (gevoelige) gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het CBP heeft hierover een brief gestuurd aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Volgens de ‘privacywaakhond’ zitten er risico’s aan het bovenmatig delen van persoonsgegevens. Vooral omdat de gegevens met een ander oorspronkelijk doel zijn verzameld en beveiligd.

Wbp binnen de overheid

Privacy binnen de overheid heeft met andere aspecten te maken dan privacy binnen het bedrijfsleven. Specifiek gericht op de overheid hebben wij een cursus ontwikkeld welke optimaal aansluit bij de decentralisaties in het sociale domein: 2-daagse cursus Wbp binnen het overheidsdomein.

Over heijnej

Bekijk ook

13 belangrijke taken en verantwoordelijkheden voor de AVG!

Bron: Privacy-web Taken en verantwoordelijkheden   Informeren en adviseren van de gemeente en de verwerkers …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *