Home » Juridisch » Iedereen in Nederland heeft er recht op!
interview

Iedereen in Nederland heeft er recht op!

Iedereen in Nederland heeft het recht op de hoogst mogelijke standaard van gezondheid en daarmee op gezondheidszorg. Als je ziek bent, bevind je je in een kwetsbare en afhankelijke positie en het medisch ingrijpen kan verstrekkende gevolgen hebben. De overheid heeft de verplichting om het recht op gezondheid en een aantal andere grondrechten te bevorderen, beschermen en verwezenlijken. De overheid mag mensen geen noodzakelijke gezondheidszorg onthouden en niet discrimineren in de toegang tot de gezondheidszorg.

Voor burgers zijn relevante vragen die raken aan hun mensenrechten bijvoorbeeld:

 • Moet je akkoord gaan met de voorgeschreven medische behandeling?
 • Onder welke omstandigheden mag iemand gedwongen opgenomen worden op een psychiatrische afdeling?
 • En daarbij soms vastgebonden of geïsoleerd worden?
 • Wanneer is sprake van verwaarlozing of mishandeling van ouderen?

Kwaliteit, toegankelijkheid, beschikbaarheid en aanvaardbaarheid van gezondheidszorg

Bij het recht op gezondheid gaat het om ‘het recht op zorg voor de gezondheid’ en niet over een recht om gezond te zijn. Want dat laatste is natuurlijk onmogelijk te garanderen. Het recht op gezondheid is onder te verdelen in kwaliteit, toegankelijkheid, beschikbaarheid en aanvaardbaarheid van gezondheidszorg. Dit is van belang voor iedereen, dus ook voor bijvoorbeeld ouderen, gedetineerden, asielzoekers en ongedocumenteerden. Eveneens spelen diverse privacy-aspecten in de gezondheidszorg, zoals rond de opslag van en de toegang tot medische gegevens.

Ouderenzorg en mensenrechten

De vergrijzing van de bevolking heeft grote gevolgen voor de zorgvraag, de specifieke behoefte aan voorzieningen en de mogelijkheden van de maatschappij om hierin te voorzien. Dit vraagt veel van middelen en personeel in de gezondheidszorg. Vooral over verpleeg- en verzorgingshuizen zijn er steeds meer signalen van misstanden en falend toezicht, maar harde cijfers ontbreken. De kwestie is urgent vanwege de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de bewoners, die op hun hoge leeftijd veel zorg nodig hebben. Op dit terrein hebben zowel overheid, zorginstellingen als zorgprofessionals een duidelijk aanwijsbare verantwoordelijkheid. De problemen worden wel erkend maar de huidige aanpak lijkt versnipperd.

De zorgverlening binnen de instellingen is niet altijd van goede kwaliteit; soms is zelfs sprake van verwaarlozing. Vaste toiletrondes, vroeg in bed leggen van bewoners, onzorgvuldige toediening van medicijnen, luierpakken en op de wc laten zitten, kunnen leiden tot misstanden. Deze problemen raken het recht op gezondheid, het recht op privacy en het recht op lichamelijke integriteit. Daarnaast is het verbod op onmenselijke en vernederende behandeling aan de orde. Het personeel heeft nogal eens weinig tijd om de zorg op een goede en respectvolle manier te verlenen. Personeelstekorten en financiële tekorten kunnen leiden tot knelpunten bij de beschikbaarheid van de zorg.

Een artikel via: 

Meer weten over juridische kwesties in de zorg?Bekijk de leergang Wet- en regelgeving in de gezondheidszorg

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Risico’s houden zich niet aan een overeenkomst!

Wanneer zijn we klaar met de AVG? Of: Hoeveel tijd kost het nog om de …

èèn Reactie

 1. Avatar

  het recht op gezondheid begint al bij de juiste informatie.
  Informatie over welke voeding de gezondheid en ondersteunt en welke niet.
  Dit geldt voor gezondheid op elk niveau, zowel geestelijk als mentaal.
  Los van het feit dat er een wisselwerking tussen deze twee is.

  Onderzoek wijst keer op keer uit het belang van gezonde voeding en
  de therapeutische mogelijkheden om hiermee ziekten te verbeteren.

  Beginnen bij het begin is de logica met een enorm potentieel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *