toekomst langdurige zorg

Hoe ziet het stelsel van langdurige zorg eruit en wat gaat er veranderen?

Bron: Juridisch Document Zorg, Zorg Zaken Groep, Mr. W. Wickering en Mr. M.N. Minasian
Download volledige publicatie hier

Hoe ziet het stelsel van langdurige zorg eruit en wat gaat er veranderen?

Herziening van het stelsel van langdurige zorg

Nederland heeft een systeem van langdurige ondersteuning en zorg voor ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Dit stelsel gaat ingrijpend veranderen. De regering heeft drie motieven voor deze verandering: het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg, het vergroten van de betrokkenheid van de samenleving (meer voor elkaar
zorgen) en de financiële houdbaarheid van de langdurige zorg.

Financiele houdbaarheid AWBZ onder druk
Door de stijging van de uitgaven voor langdurige zorg staat de financiële houdbaarheid van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ) onder druk. Bij het ontstaan van de AWBZ werd beoogd dat het aantal gebruikers van de wet beperkt zou blijven tot 0,6% van de bevolking.2 Inmiddels heeft bijna vijf procent van de bevolking recht op zorg op grond van de AWBZ. Slechts een klein deel van deze stijging is gelegen in de toename van de levensverwachting en de vergrijzing van de Nederlandse samenleving. De belangrijkste factor die heeft bijgedragen aan de groei is dat de groep mensen die voor AWBZ-zorg in aanmerking komt in de loop der tijd steeds verder is uitgebreid.

Wet langdurige zorg, Wmo 2015 en wijziging van het Besluit zorgverzekering
Volgens de regering zijn de eisen die de bevolking aan de langdurige zorg stelt aan verandering onderhevig. Cliënten willen maatwerk, keuzevrijheid en zeggenschap. De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig en in hun vertrouwde omgeving blijven. Ook dat is een reden voor de stelselwijziging. De wijzigingen van het stelsel van langdurige zorg krijgen vorm in de invoering van de ‘Wet
langdurige zorg’ (hierna: Wlz), de invoering van een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: de Wmo 2015) en een wijziging van het Besluit zorgverzekering. De Wmo 2015 is op 14 januari 2014 ingediend bij de Tweede Kamer, de Wlz op 10 maart 2014. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe wetgeving is 1 januari 2015.

Indeling
In bijgaande publicatie zal worden ingegaan op de huidige wetgeving. Hoe zit het huidige stelsel van langdurige zorg in elkaar? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet? Vervolgens zal besproken worden welke veranderingen al vanaf 1 januari 2014 gelden. Daarna wordt ingegaan op de wijzigingen die per 1 januari 2015 zullen ingaan, als de wet zoals hij nu is wordt aangenomen door beide Kamers. Omdat de wetsvoorstellen nog niet zijn aangenomen door de Tweede Kamer, kunnen ze nog gewijzigd worden.

Klik hier voor de volledige publicatie over de stelselwijziging in de langdurige zorg


In één opleiding een volledig inzicht in het gezondheidsrecht

Volg de verkorte opleiding Jurist in de Zorg. In deze vierdaagse opleiding krijg u een volledig overzicht van de juridische kaders binnen het dynamische zorglandschap. Na deze opleiding kunt u uw directie en management nog beter adviseren op alle juridische vraagstukken van uw zorginstelling.

Bekijk het programma

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Onderbezetting is geen excuus bij de tuchtrechter

Maar liefst twee zorgverleners zijn door het Tuchtcollege berispt toen zij bleven doorwerken terwijl er …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *