Welk beleid kan Nederland verwachten op het vlak van digitale weerbaarheid?

De digitale weerbaarheid groeit, maar toch rapporteert het Cybersecuritybeeld Nederland 2022 dat er sprake is van scheefgroei door de toenemende dreiging. Nederland heeft wetten aangenomen op het vlak van cybersecurity, maar toch vormt de huidige dreiging een gevaar voor de digitalisering van Nederland en de overheid. Waar moet je de komende jaren mee aan de slag om de digitale weerbaarheid te vergroten?

Beleidsvorming omtrent digitale weerbaarheid

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) levert elk jaar input voor beleidsvorming van cybersecurity op nationaal niveau. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in samenwerking met het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSB) stellen het CSBN op. Het CSBN 2022 geeft inzicht in de strategische thema’s die nu en de komende vier tot zes jaar relevant zijn voor de digitale veiligheid van Nederland.

Speerpunten voor beleid op cybersecurity

De komende jaren staan de volgende speerpunten centraal voor beleid omtrent digitale weerbaarheid in Nederland:

  • De beperkte keuzemogelijkheden van digitalisering in Nederland zijn bepalend op het vlak van digitale weerbaarheid.
  • Digitale risico’s zijn nog geen deel van het bredere risicomanagement. Ze zijn hierdoor niet in beeld, waardoor er dus ook geen maatregelen worden getroffen.
  • Digitale veiligheid is niet leidend op digitale markten. De beheersing van risico’s is hierdoor moeilijker.
  • De snelheid van digitalisering in de afgelopen jaren maakt ons afhankelijk van digitale processen en dus kwetsbaar voor kwaadwillenden.
  • Staten gebruiken de digitale ruimte structureel én intensief om hun geopolitieke belangen te behartigen. Cyberaanvallen, bijvoorbeeld om inlichtingen te vergaren, zijn het ‘nieuwe normaal’.
  • Cyberaanvallen worden steeds sterker en ingewikkelder, terwijl de weerbaarheid moeilijk op hetzelfde niveau meegroeit.
  • De scheefgroei tussen dreiging en weerbaarheid vergroot het risico op maatschappelijke ontwrichting.

Bereid je voor op huidige en komende datawetgeving

Cybersecurityrecht speelt een belangrijke rol binnen de digitalisering van de overheid. De zeven online leermodules van de Juridische update: Data & Technologie binnen de Publieke Sector geven grip op jouw rol als overheidsjurist binnen de digitale wereld. Je past deze thema’s na de update toe in het juridisch kader. Wil je met meerdere collega’s direct op hetzelfde kennisniveau zitten? Kies dan voor een Incompany-traject!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Onderbezetting is geen excuus bij de tuchtrechter

Maar liefst twee zorgverleners zijn door het Tuchtcollege berispt toen zij bleven doorwerken terwijl er …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *