De gevolgen van klimaatverandering voor gebiedsontwikkeling

De rol van het waterschap omtrent gebiedsontwikkeling moet groter worden. Klimaatverandering laat de behoefte aan duurzaam waterbeheer namelijk groeien, waar de waterschappen over meedenken. Dries Schuwer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zegt dat het waterschap eerder in het proces van gebiedsontwikkeling moet meedenken om water en bodem sturende principes te maken.

Wateroverlast beïnvloedt gebiedsontwikkeling

Klimaatverandering maakt het onmogelijk voor waterschappen om wateroverlast door extreme buien uit te sluiten. De waterschappen worden hierdoor steeds eerder betrokken in het bouwproces, niet alleen om te adviseren over klimaatadaptief bouwen, maar ook over waar wel én niet te bouwen. Het blijft bij een adviserende rol over de gevolgen en risico’s omtrent de bodemconditie en wateroverlast. Hoe vroeger het waterschap aan tafel zit, hoe kleiner de risico’s zijn. De uiteindelijke besluiten liggen echter bij gemeente en provincie.

Gecombineerde functies van water

Dries: “De rol van het waterschap wordt alleen maar prominenter door de uitdagingen van de toekomst. Als we functies koppelen, bieden we meerdere uitdagingen tegelijkertijd het hoofd”. Een goed voorbeeld hiervan is het energievraagstuk. “We kunnen energie winnen uit oppervlaktewater of afvalwater, of met drijvende zonnepanelen op het wateroppervlak. Diverse vraagstukken zijn gelieerd aan het waterschap. Door samen aan een oplossing te werken, komen we gezamenlijk een stap verder”.

Procesmatig werken

De beherende partijen worden vaak pas aan het eind van gebiedsontwikkeling betrokken. Hun belangen zouden echter eerder in het proces aan bod moeten komen. Partijen, zoals natuurorganisaties, riolering en drinkwaterbedrijven, moeten aan het begin van de keten betrokken worden om de maatschappelijke baten op voorhand mee te nemen. Als we baten net als investerings- en onderhoudskosten meenemen, voorkomen we kosten op lange termijn. Je kiest bijvoorbeeld direct voor klimaatadaptieve inrichting, om schade op de lange termijn te voorkomen. Dries: “Als je bepaalde informatie eerder had gehad, waren er wellicht andere ruimtelijke keuzes gemaakt aan het begin van het ontwerpproces.

Maak werk van duurzaam waterbeheer

Klimaatverandering maakt de rol van het waterschap bij gebiedsontwikkeling belangrijker. Heeft jouw werk te maken met de watersector en wil je inzichten en handvatten opdoen over de waterketen en wet- en regelgeving? Meld je dan aan voor de cursus Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid van SBO. Wil je meer weten over de onderwerpen die aan bod komen? Download dan de brochure. De cursus is ook op maat te volgen als Incompany-traject. Bespreek hierover de mogelijkheden met ons.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Nieuwe regels omtrent geluid binnen de Omgevingswet

De regels omtrent het beheersen van geluid zijn veranderd onder de nieuwe Omgevingswet. Het doel …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *