Nieuwe regels omtrent geluid binnen de Omgevingswet

De regels omtrent het beheersen van geluid zijn veranderd onder de nieuwe Omgevingswet. Het doel hiervan is om geluidsoverlast en milieuschade te beperken. Hiermee hebben de regels onder andere invloed op de industrie- en bouwsector. Eugène de Beer, Senior Projectmanager Omgevingslawaai bij Peutz bv, brengt je op de hoogte van de nieuwe geluidsregels.

Geluid in de Omgevingswet

De Omgevingswet combineert en integreert diverse regels omtrent ruimtelijke ordening, milieu, water, bouwen en natuur. Het doel is om duurzame ontwikkeling te bevorderen en een gezonde leefomgeving te waarborgen. Geluid is hier dan ook een belangrijk onderdeel van, want dit kan significante milieu- en gezondheidsschade veroorzaken. Je denkt hierbij aan gehoorschade, verstoring van dierenleven en een bijdragen aan stressgerelateerde aandoeningen. De grenzen aan geluidsemissie in de Omgevingswet draagt bij de bescherming van het milieu en de gezondheid van de bevolking.

Maatregelen omtrent geluidsnormen

Eugène: “Iedereen ervaart geluid verschillend, maar uniforme geluidsregels in de Omgevingswet moeten tot een acceptabel akoestisch leefklimaat leiden. Een goede beheersing van geluid vraagt om fysische en juridische kennis”. Bedrijven en organisaties zijn verplicht om te voldoen aan de nieuwe geluidsnormen door passende maatregelen te nemen, zoals geluiddempende technologieën en geluidsmetingen. Deze normen worden gehandhaafd door overheidsinstanties, die sancties kunnen opleggen bij overtreding. Het is dan ook erg belangrijk om te beschikken over de benodigde fysische en juridische kennis.

Bereik het benodigde kennisniveau

De Omgevingswet vraagt om zorgvuldige, lokale afwegingen op het gebied van geluid. Deze afweging kan je alleen maken als je beschikt over de juiste kennis omtrent dit onderwerp. Ik help je om de kennis te vergaren die nodig is om de nieuwe geluidsregels goed toe te passen tijdens de opleiding Milieu in de Omgevingswet van SBO. Je doet tijdens deze opleiding actuele, praktische kennis op van de complexe juridische wetgeving over het hele speelveld van geluid. We doen dit middels een interactieve manier van lesgeven waarbij complexe aspecten op een begrijpelijke wijze en met vele praktische voorbeelden worden toegelicht”, aldus Eugène.

Draag bij aan een duurzame leefomgeving

De geluidsnormen in de Omgevingswet vormen een belangrijke stap in de richting van een duurzamere en gezondere leefomgeving in Nederland. Hiervoor is het belangrijk dat zowel individuen als bedrijven op de hoogte zijn van de nieuwe normen. Wil jij hiervan op de hoogte worden gebracht? Meld je dan aan voor de opleiding Milieu in de Omgevingswet. Deze opleiding is ook als Incompany-traject te volgen, waarbij jullie leerdoelen centraal staan.                    

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe verandert de rol van de omgevingsmanager door de invoering van de Omgevingswet in de bouwsector?

De taken en verantwoordelijkheden van de omgevingsmanager zijn veranderd sinds de invoering van de Omgevingswet …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *