Twee voorwaarden voor duurzame mobiliteit

Ben jij werkzaam binnen het vakgebied mobiliteit? Je wilt dan vast en zeker op de hoogte zijn van de laatste trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Robert Boshouwers, principal consultant bij Rebel Living Mobility en spreker tijdens het Mobility & Stations Event 2022, deelt twee grote trends voor gebiedsontwikkeling en de rol van mobiliteit hierin. Je denkt hierbij aan de digitalisering van mobiliteit en mobiliteit als randvoorwaarde voor gebiedsontwikkeling.

Twee voorwaarden die jou helpen om naar de toekomst van mobiliteit te kijken

Robert Boshouwers stelt dat het vakgebied mobiliteit te maken heeft met de volgende twee trends:

  • Mobiliteit is randvoorwaardelijk voor gebiedsontwikkeling;
  • Digitalisering van mobiliteit.

Het is binnen de mobiliteit en gebiedsontwikkeling belangrijk om altijd naar de toekomst te kijken. Je doet er dan ook goed aan om mobiliteit niet meer te zien als afgeleide van gebiedsontwikkeling, maar écht als randvoorwaarde. Het bepaalt namelijk de leefbaarheid van een gebied én je maakt jouw regio hiermee klaar voor een groene toekomst. Daarnaast zorgt digitalisering van mobiliteit dat je dichter bij de eindgebruiker komt.

De rol van de voorwaarden binnen jouw werkzaamheden

Als jij mobiliteit als randvoorwaarde ziet voor gebiedsontwikkeling, moet je mobiliteitsaspecten eerder én integraal in het ruimtelijk planproces meenemen. Je garandeert op die manier dat mobiliteit een grote rol heeft binnen de gebiedsontwikkeling. Houd dus altijd rekening met mobiliteit! Het is daarnaast belangrijk om de kansen van datagedreven werk niet uit het oog te verliezen. Data biedt nieuwe inzichten en oplossingen die jou kunnen helpen om vraagstukken op te lossen.

Hoe ziet duurzame mobiliteit er in de toekomst uit?

Robert merkt dat zowel mobiliteit en bereikbaarheid als verstedelijking en gebiedsontwikkeling steeds meer aan elkaar worden gekoppeld door besluitvormers. Dit neemt in de toekomst enkel toe, mede door de vraag om duurzame verstedelijking en mobiliteit. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de kansen van digitalisering, maar dit roept ook vragen op. Je denkt hierbij aan waarborging van privacy. Deze vraagstukken zullen in de toekomst worden beantwoord en jij moet dan klaar zijn voor de digitalisering van mobiliteit.

Kom bijeen met de mobiliteitssector

Wil jij meer weten over de toekomst van duurzame mobiliteit en verstedelijking? Kom dan naar het Mobility & Stations Event 2022 van SBO op 29 september. Hier spreekt Robert Boshouwers en diverse andere topsprekers. Het is dan ook een onmisbaar evenement voor de mobiliteitsprofessional!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al vijf keer uitgesteld. De Eerste Kamer ging in …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *