Uitvoering van Passend Onderwijs als zorgcoördinator

Als zorgcoördinator is jouw rol cruciaal bij het uitvoeren van passend onderwijs. Maar hoe geef je effectief invulling aan je taken en verantwoordelijkheden? En hoe krijg je jouw collega’s mee in de veranderingen die nodig zijn met de invoering van passend onderwijs? Simone van de Ven, deelnemer Verkorte opleiding voor de zorgcoördinator VO & MBO, vertelt in deze blog over de uitdagingen binnen haar functie als zorgcoördinator en geeft inzicht hoe de opleiding haar daarmee heeft geholpen.

Passend onderwijs op het MBO

Sinds kort is Simone gestart met de rol van zorgcoördinator op het MBO. Bij de uitvoering van haar functie merkte Simone dat zij informatie/ kennis mist om deze rol volledig op haar te nemen en haar taken en verantwoordelijkheden invulling te geven. Doordat er op dat moment ook nog eens een wisseling in het management is vervagen de kaders. Simone krijgt hierdoor regelmatig taken die niet tot haar functie behoren. Om haar rol als zorgcoördinator goed uit te voeren zijn er duidelijke kaders nodig. “Maar wanneer dingen al heel lang op een bepaalde manier gaan is het heel moeilijk om dat te doorbreken zonder dat je een onderbouwing hebt”, aldus Simone.

Opleiding voor de zorgcoördinator

Om inzicht te krijgen in de taken en verantwoordelijkheden binnen haar nieuwe functie en deze ook in het kader van het management te kunnen plaatsen, heeft Simone besloten deel te nemen aan de verkorte opleiding voor de zorgcoördinator VO & MBO van SBO. Haar voornaamste doel is om zichzelf te voorzien van informatie en zowel zichzelf als haar team sterker te maken.

Na de opleiding

Simone geeft aan dat ze na de opleiding haar functie als zorgcoördinator beter kan vervullen. “Tijdens de opleiding is er zeer relevante informatie aan bod gekomen met betrekking tot passend onderwijs. Op het MBO is er, buiten de wettelijke kaders die landelijk zijn bepaald, weinig vastgesteld over de uitvoering van passend onderwijs”, aldus Simone. Omdat er op het MBO waar Simone werkzaam is veel studenten zitten die passend onderwijs nodig hebben, is ze nu bezig met het opzetten van een overlegstructuur en vastleggen van processen, zodat maatwerk onderwijs mogelijk is voor studenten die dit nodig hebben.

Eyeopener

Het grote verschil tussen het voortgezet onderwijs en het MBO is een belangrijke eyeopener voor Simone. De mogelijkheden in ondersteuning zijn op het MBO veel beperkter. “Naast de wettelijke kaders heb je in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ook vastgestelde richtlijnen voor passend onderwijs binnen wat je als opleiding kunt bieden”, aldus Simone. Op het MBO wordt vaak ten onrechte aangenomen dat zij hetzelfde passend onderwijs kunnen bieden, terwijl dit vaak niet het geval is. Binnen de onderwijskaders moet je duidelijk aangeven wat je wel en niet kunt bieden als opleiding.

Kadering naar ouders van studenten

Omdat Simone nu meer kennis heeft over de uitvoering van passend onderwijs in zowel het MBO als voortgezet onderwijs kan zij dit veel beter kaderen naar de ouders van studenten. “Doordat ik mijn argumenten beter en duidelijker kan onderbouwen merk ik ook meer begrip van de andere partij”, aldus Simone.

Veel voorkomende casussen

Simone streeft ernaar om binnen het mbo kaders vast te stellen voor veelvoorkomende situaties waarin zich overlappende casussen voordoen. Denk hierbij aan studenten die één of meerdere dagen therapie volgen of studenten die midden in het schooljaar willen re-integreren na uitval tijdens de opleiding. Waar voorheen discussies werden gevoerd en individueel beslissingen werden genomen, zijn er nu duidelijke afspraken en wordt er gezamenlijk één grens getrokken.

Belangrijke inzichten

Na de opleiding heeft Simone haar positie als zorgcoördinator versterkt. Door haar vergaarde kennis over onderwerpen binnen passend onderwijs kan ze nu actiever deelnemen aan discussies met opleidingsmanagers,  docenten en andere betrokkenen. Bovendien heeft ze een beter inzicht gekregen in haar taken als zorgcoördinator en de bijbehorende verantwoordelijkheden. “De opleiding heeft mij gesterkt in mijn rol als zorgcoördinator en in de uitvoering van passend onderwijs. Ik heb duidelijk kunnen aangeven waar de gaten zitten, wat er mist en wat ik vind dat er nodig is”, aldus Simone.

 Onderdelen van de opleiding

Eén van de onderdelen van de verkorte opleiding voor de zorgcoördinator VO en MBO is het maken van een Plan van Aanpak (PvA) voor jouw school. De uitdagingen die bij Simone in het PvA centraal staan zijn:

  1. De processen helder op papier krijgen
  2. Een duidelijke overlegstructuur

“Voor de eerste uitdaging is een stroomschema nodig. Hierdoor kunnen we direct zien wie betrokken is bij onderwijscasussen en welke eerste stappen we moeten nemen. Voor de tweede uitdaging is het van essentieel belang om zowel op korte als lange termijn een duidelijke overlegstructuur te hebben. Het aanwijzen van eindverantwoordelijken is hierbij cruciaal, omdat vaak de verkeerde personen beslissingen nemen”, aldus Simone.

De docent

“De docente van de opleiding is erg kundig, ze heeft brede kennis en is erg meedenkend. Ze probeert op allerlei verschillende manieren haar kennis over te brengen en stimuleert interactie tussen de deelnemers”, aldus Simone. “Door met andere deelnemers in contact te komen heb ik veel nieuwe inzichten verkregen uit de praktijk en kan ik het verwachtingspatroon van ouders met betrekking op passend onderwijs veel beter plaatsen” voegt Simone eraan toe.

Meld je aan!

Wil jij net als Simone jouw weg vinden in het brede takenpakket als zorgcoördinator? Meld je dan nu aan voor de Verkorte opleiding voor de zorgcoördinator VO & MBO van SBO! De opleiding heeft een praktijkgerichte insteek en biedt handvatten en technieken die je kan inzetten in jouw eigen school. Liever een opleiding binnen jouw organisatie op maat volgen? Dat kan met onze Incompany opleidingen! Een bedrijfsopleiding op maat biedt diverse voordelen voor jouw organisatie en de deelnemers, namelijk inhoud op maat, kennisbehoud, kostenefficiëntie en binnen jullie schema.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *