Vijf concrete tips voor formatief handelen op jouw school

Wil jij formatief handelen in jouw klas? Logisch, je krijgt hiermee namelijk grip op het leerproces van jouw leerlingen, waardoor jij gericht vorm geeft aan jouw lessen. David Maij en Hannelore Hemeltjen, respectievelijk eigenaar en trainer bij Neuro Habits, verzorgen samen de opleiding Formatief Handelen van SBO. Zij leren je in deze blog wat formatief handelen is en hoe jij het in kunt zetten in de les.

Wat is formatief handelen?

Formatief handelen begint bij denken vanuit leerdoelen. Het cijfer is niet het einddoel, maar het doel is juist om te achterhalen in hoeverre een leerling op weg is naar zijn of haar leerdoelen. Je gaat geregeld het gesprek aan met jouw leerlingen om feedback te geven en leerdoelen te bepalen of bij te stellen. De feedback helpt de leerlingen om gericht te werken aan hetgeen waar ze nog aan moeten werken, zodat zij in staat zijn om de gestelde doelen daadwerkelijk te bereiken. Formatief handelen geeft dus inzicht in het leerproces, zowel voor leerlingen als docenten. Jullie weten beiden wat de leerling al kan, maar ook welke stappen hij of zij nog moet nemen om te leren wat nog niet bekend is.

Hoe kun jij ermee aan de slag?

David en Hannelore geven je concrete handvatten voor formatief handelen. De basis hiervoor is gewoon aan de slag gaan en blijven uitproberen. Jij bent, net als je leerlingen, nooit uitgeleerd en je geeft het goede voorbeeld door te proberen en bij te sturen indien nodig. Wil je formatieve maatregelen toevoegen aan jouw lesmethode? Denk dan aan de volgende concrete mogelijkheden:

  • Bepaal het doel van jouw lesprogramma voorafgaand aan het schooljaar.
  • Bepaal wanneer leerlingen welke stof dienen te beheersen en ga pas verder wanneer bijvoorbeeld 80% die stof daadwerkelijk beheerst.
  • Gebruik diagnostische opgaven, bijvoorbeeld vragen naar het denkproces van een leerling, om te bepalen of leerlingen de stof beheersen.
  • Geef concrete feedback en vertel hoe je wilt dat leerlingen de feedback verwerken, je stimuleert hen op die manier om ervan te leren.
  • Maak gebruik van formatieve toetsen gedurende het schooljaar en geef pas cijfers wanneer leerlingen de stof beheersen.

Vergroot jouw kennis

Wil jij meer weten over formatief handelen, bijvoorbeeld hoe je leerresultaten verzamelt en analyseert of hoe je backward design inzet om leerdoelen op te stellen? Meld je aan voor de opleiding Formatief Handelen in het VO, MBO & HO! David en Hannelore werken samen om de koppeling tussen jarenlange ervaring in de lespraktijk en wetenschap te leggen. Hierbij is veel ruimte voor interactie, vragen en eigen inbreng. Zij enthousiasmeren en stimuleren docenten om nóg beter in hun vak te worden!

Download de brochure

Heb je behoefte aan aanvullende informatie over de opleiding alvorens je hiervoor in te schrijven? Vraag dan de brochure aan! Je vindt hierin een gedetailleerde omschrijving van het lesprogramma en de leerdoelen. Wil jij meerdere docenten in jouw school of scholengroep handvatten geven om formatief te handelen? Kies dan voor een Incompany-traject!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *