BLVC- Wat is dat eigenlijk?

Tijdens een bouwproject komen er verschillende aspecten om de hoek kijken. BLVC omvat de 4 belangrijkste aspecten waar tijdens een bouwproject veel aandacht naar uit moet gaan. Maar wat houdt dit nou eigenlijk in? In deze blog gaan we de BLVC-systematiek beter bekijken. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

Binnen bouwprojecten en gebied ontwikkelingsprojecten wordt het steeds belangrijker om goede afspraken met de omgeving van het project te maken, zodat zij zo min mogelijk hinder ervaren. De BLVC-systematiek is hierbij key. Werken zonder overlast te veroorzaken is natuurlijk niet mogelijk, maar er kunnen wel maatregelen getroffen worden om op de verschillende BLVC-gebieden hinder acceptabel te maken. Het beperken van bouwoverlast kan voor iedereen voordelen hebben, of je nou buurtbewoner, aannemer of gemeenteambtenaar bent. Beperken van overlast bij bouw- en infraprojecten begint met goede BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie).

Waarom is BLVC eigenlijk nodig?

De Nederlandse bevolking en bedrijvigheid groeit en dit vraag om investeringen in gebouwen en infrastructuur. De in Nederland in zijn geheel maar vooral ook in onze steden wordt steeds beperkter. Bouwen leidt tot verschillende soorten overlast die verschillende groepen benadeelt. Deze overlast heeft allerlei effecten op de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Steeds hogere eisen vanuit de omgeving

Vanuit de omgeving komen er (terecht) steeds hogere eisen aan bouwwerkzaamheden. Deze werkzaamheden horen goed voorbereid te zijn, zodat de gevolgen op de ruimtelijke ingreep minder is. Bewoners en nabije bedrijvigheid kunnen leiden onder de bouwwerkzaamheden, denk in het ergste geval maar eens aan letsel of economische schade. Dit kan leiden tot weerstand, politieke imagoschade en schadeclaims. Door het toepassen van de BLVC-methode kan er anders tegen bouwen aangekeken worden. Dit kan helpen bij het creëren van een balans tussen veilig en efficiënt bouwen enerzijds, en het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van de omgeving anderzijds.

BLVC verplicht bij (omgevings)vergunning

In een groeiend aantal gemeenten wordt het belang van BLVC onderkend. Sommige gemeenten, zoals bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht, hebben het maken van een goed BLVC-document een voorwaarde gemaakt voor het verkrijgen van een vergunning om werkzaamheden in de openbare ruimte te mogen uitvoeren.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Om de kwaliteit van het bouwen te verbeteren en de rechtspositie van de opdrachtgever te …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.