Hoe overtuig je reizigers van duurzame mobiliteit?

Duurzame mobiliteit is de toekomst, jij weet dit als mobiliteitsexpert als geen ander. De technische ontwikkelingen zijn talloos, maar de daadwerkelijke toepassing ervan blijft steken bij het gebruik. De grootste uitdaging is dan ook mensen overtuigen over het waarom van duurzame mobiliteit, zodat zij de ontwikkeling omarmen. Hier is de grootste winst te behalen, maar hoe doe je dat? Elske van de Fliert, grondlegger CO₂-afslankprogramma en expert groener, schoner en slimmer rijden bij Zero-e is al bijna 20 jaar actief in dit vakgebied en vertelt hier meer over.

Factoren die de toekomst van mobiliteit bepalen

Politieke en maatschappelijke factoren beïnvloeden de toekomst van mobiliteit, omdat deze bepalen of technologische ontwikkelingen relevant zijn of niet. Je denkt hierbij aan factoren als:

  • Verstedelijking, de groeiende bevolkingsdichtheid zorgt voor een grotere vraag naar woonruimte. De steden worden hierdoor steeds groter en buitengebieden kleiner.
  • Flexibel werken, steeds meer mensen werken thuis. Woon-werkverkeer is hierdoor afgenomen, waardoor mobiliteit een andere rol krijgt.
  • Klimaatverandering, de aarde warmt op en mobiliteit speelt een grote rol. De vraag naar mobiliteitsoplossingen die positief bijdragen aan het klimaat groeit.
  • Deelvervoer, mensen hebben steeds meer abonnementen in plaats van eigen bezit, zo ook voor mobiliteit.
  • Slimme assistentie, het gebruik van een slimme assistent groeit. Je denkt hierbij aan slimme verlichting, maar ook aan een elektrische fiets. Steeds meer taken worden geautomatiseerd, zo ook in de mobiliteit.

Diverse (technologische) ontwikkelingen

De vijf eerdergenoemde factoren zijn merkbaar in (technologische) ontwikkelingen die de toekomst hebben binnen mobiliteit, zoals:

  • Mobility as a Service (MaaS), het doel van de reis is het uitgangspunt van multimodaal reizen, niet langer het vervoersmiddel. Abonnementen en vervoersmiddelen delen is de toekomst van mobiliteit, mede door het lagere kostenplaatje en ruimtebesparing.
  • Elektrisch vervoer, fossiele brandstoffen behoren steeds meer tot het verleden. Elektrisch rijden, of middels een andere brandstof zoals waterstof, heeft dan ook de toekomst.
  • Zelfrijdend vervoer, de zelfrijdende auto is nog relatief ver weg, maar auto’s worden steeds autonomer. Je denkt aan automatisch inparkeren of lane-assist.

De digitalisering van de samenleving is duidelijk merkbaar in deze ontwikkelingen, waardoor er steeds meer data over mobiliteit beschikbaar is. Data is bruikbaar voor de verdere ontwikkeling van duurzame mobiliteit, maar het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de privacywetgeving AVG.

Hoe krijg je mensen mee?

De (technologische) ontwikkelingen zijn duidelijk, maar de adoptie van deze ontwikkelingen is het probleem. Jij opereert als mobiliteitsexpert constant op het snijvlak tussen technische oplossingen en gedragsbeïnvloeding. Je moet hiervoor nadenken over waarom de ontwikkeling relevant is, wat je kunt doen om mensen te overtuigen en wat je doet om mensen te belonen. Het is goed om te onthouden dat mensen zelden een bewuste afweging maken en dat gedrag afhankelijk is van weestanden, motieven en omgevingsfactoren. Maak de adoptie van ontwikkelingen zo eenvoudig mogelijk en haal drempels weg, het heeft dan een grotere kans van slagen.

Stel een stappenplan op

Wil jij reizigers overtuigen van jouw mobiliteitsoplossing? Elske van de Fliert vertelt je tijdens het Mobility en Stations event 2022 hoe jij mensen kunt overtuigen om hun reisgedrag te veranderen. Ze doet dit tijdens een interactieve sessie waarbij jij met concrete informatie en een praktisch stappenplan naar huis gaat. Een onmisbaar evenement voor de mobiliteitsexpert, dus schrijf je direct in!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Nieuwe regels omtrent geluid binnen de Omgevingswet

De regels omtrent het beheersen van geluid zijn veranderd onder de nieuwe Omgevingswet. Het doel …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *