Hoe verandert de rol van de omgevingsmanager door de invoering van de Omgevingswet in de bouwsector?

De taken en verantwoordelijkheden van de omgevingsmanager zijn veranderd sinds de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Als omgevingsmanager ben jij namelijk verantwoordelijk voor de participatie en verbinding tussen omgeving en (bouw)project. Aimée Mostert, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, vindt het goed dat het vak verder ontwikkelt en stelt dat het zelfs meekoppelkansen met zich mee brengt. Hoe ontwikkelt het vak zich, met name in relatie tot bouwprojecten?

1. Nieuwe uitdagingen omtrent bouwen onder de Omgevingswet

De omgevingsmanager heeft nieuwe verantwoordelijkheden sinds de invoering van de Omgevingswet. Je coördineert nu de communicatie tussen stakeholders, zoals gemeenten, bouwbedrijven en bewoners. Daarnaast is de omgevingsmanager nu ook verantwoordelijk voor het waarborgen van compliance met de nieuwe Omgevingswet. Hiervoor is diepgaand begrip van deze wet vereist.

2. Duurzaamheid in bouwprojecten

Duurzame ontwikkeling is een van de pijlers van de Omgevingswet. Het is specifiek gericht op behoud van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, door het leefmilieu te beschermen en verbeteren. Omgevingsmanagers moeten dan ook zorgen dat bouwprojecten niet alleen voldoen aan de gestelde normen, maar ook bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Je kunt hierbij richten op energie-efficiëntie, gebruik van duurzame materialen of impact op de natuurlijke omgeving.

3. Digitalisering van het omgevingsloket

De nieuwe Omgevingswet combineert 26 wetten in één. Informatie over de geldende wetten in jouw omgeving, vind je in het omgevingsloket. Daarnaast vindt hier aanvraag en afhandeling plaats. Deze nieuwe digitale omgeving vraagt van omgevingsmanagers om digitaal vaardig te zijn, zowel in het effectief beheren van digitale informatie als het interpreteren ervan.

4. Samenwerking en stakeholdermanagement

Het feit dat de Omgevingswet 26 wetten combineert, benadrukt de noodzaak van intensievere samenwerking tussen verschillende partijen. Als omgevingsmanager moet je de samenwerking coördineren en de belangen van partijen verenigen. Hierbij is communicatie, verwachtingsmanagement en conflictoplossend vermogen cruciaal.

5. Risicobeheer en compliance

De Omgevingswet vraagt van omgevingsmanagers dat ze een actieve rol spelen in risicobeheer. Je moet hiervoor risico’s in kaart brengen, beoordelen en strategieën ontwikkelen om deze risico’s te verkleinen, vooral in de context van bouwprojecten.

Leer jouw veranderende rol kennen

De rol van de omgevingsmanager omtrent bouwen is door de invoering van de Omgevingswet ingrijpend veranderd. Je moet nu bouwprojecten coördineren in een complexer, gereguleerd en digitaal landschap. Wil jij jouw kennis hierover verbeteren, om in staat te zijn bouwprojecten onder de Omgevingswet tot een goed einde te brengen? Meld je dan aan voor de opleiding Bouwen onder de Omgevingswet of de opleiding Zon & wind in de Omgevingswet van SBO. Deze opleidingen zijn ook op maat als Incompany-traject te volgen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Trends en ontwikkelingen in het omgevingsmanagement

Strategisch omgevingsmanagement is een belangrijke rol binnen ieder bouwproject. Je bent als omgevingsmanager een spin …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *