Hoe zorgen biobrandstoffen ervoor dat we de klimaatdoelstellingen bereiken?

Biobrandstoffen spelen een grote rol in de mobiliteit van de toekomst. Deze brandstoffen gaan namelijk gebruikt worden in de scheep- en luchtvaart om klimaatdoelstellingen te bereiken. Mike van Moerkerk, Adviseur op het gebied van energie bij TwynstraGudde en spreker tijdens het Mobility & Stations Event van SBO op 29 september 2022, stelt dat de ontwikkelingen snel gaan. Blijf dus goed op de hoogte van de toekomst van biobrandstoffen binnen de duurzame mobiliteit.

De rol van biobrandstoffen binnen het Klimaatakkoord

De nieuwe jaarverplichting Energie Vervoer is een wijziging op de wet Milieubeheer en een uitwerking van de richtlijn (EU) 2018/2001 (REDII). Deze richtlijn is ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen voor vervoer in Nederland, inclusief afspraken in het Klimaatakkoord. Het doel van het Klimaatakkoord is om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. De jaarverplichting verplicht bedrijven die brandstof leveren aan vervoer om een toenemend aandeel aan hernieuwbare energie te leveren. Het is daarmee het belangrijkste middel om de Europese klimaatdoelen te behalen.

De productiecapaciteit is vooralsnog te laag

De beleidskeuzes om het gebruik van conventionele biobrandstoffen (zorgen om duurzaamheid) en Annex IX B-grondstoffen (beperkte beschikbaarheid) te maximeren, zorgen dat de concurrentie om geavanceerde biobrandstoffen (Annex IX A) en synthetische brandstoffen sterk toeneemt. De productiecapaciteit zal dan ook moeten opschalen om de toenemende inzet van geavanceerde biobrandstoffen bij te benen. De investeringskosten, operationele kosten en onzekerheden zijn echter nog hoog. Hetzelfde geldt voor synthetische brandstoffen (e-fuels of RFNBO’s), waarvan de grootschalige marktintroductie pas ná 2030 wordt verwacht. De vraag blijft dan ook of de productiecapaciteit écht voldoende zal toenemen.          

Onzekerheid over de toekomst van biobrandstoffen

Biobrandstof is een complex en controversieel onderwerp binnen de mobiliteit. De onzekerheden over beschikbaarheid en behoefte zijn namelijk een remmende factor. Dit komt met name door:

  • De verscheidenheid aan biogrondstoffen
  • De grondstofprijzen
  • De productietechnologieën
  • De diverse toepassingen in transportsectoren

Iedereen erkent dat biobrandstoffen een grote rol spelen in de transitie naar een klimaatneutraal Nederland, maar de precieze invulling van die rol moet nog blijken.

Biobrandstof binnen de verschillende soorten transport          

Biobrandstoffen worden in toenemende mate gebruikt in de scheep- en luchtvaart, de chemie en de bouw, waardoor de concurrentie om grondstoffen toeneemt. Het is nog niet vast te stellen wat de exacte toekomstige mix van hernieuwbare brandstoffen is in 2030 of 2050. Het is echter wel zeker dat biobrandstoffen en e-fuels in 2050 het grootste aandeel van de brandstofmix voor de lucht- en scheepvaart vertegenwoordigen. De rol is kleiner voor wegtransport, hier nemen nul-emissie-alternatieven, zoals elektrische- en waterstofaandrijving, de markt over.

Blijf op de hoogte van razendsnelle ontwikkelingen

Mike van Moerkerk merkt dat het onderwerp biobrandstoffen in de mobiliteit vol in de aandacht staat, vandaar dat het een interessant veld is om in actief te zijn. Wil jij meer weten over de toekomst van brandstoffen in de mobiliteit? Kom dan naar het Mobility en Stations event 2022!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Om de kwaliteit van het bouwen te verbeteren en de rechtspositie van de opdrachtgever te …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *