Mobiliteit als middel om een leefbare stad te realiseren

Een leefbare stad van de toekomst realiseren is het doel van de moderne gebiedsontwikkelaar. “Gebiedsontwikkeling draait niet alleen om mobiliteit, maar juist om leefbaarheid. Dat wordt gevormd door verschillende aspecten, zoals sociale samenhang, ruimtelijke kwaliteit, ecologische waarde, bereikbaarheid en een duurzame, veilige inrichting”, aldus Clemens Hoedjes, adjunct-directeur bij Heijmans Vastgoed. Hij vertelt in dit artikel over hoe zij een leefbare stad creëren en welke uitdagingen ze hierbij tegenkomen.

De veranderende rol van gebiedsontwikkelaar

Clemens: “Wij creëren gezonde woonomgevingen waarbij we de omgeving beter achterlaten dan dat we het aantroffen. Deze ambitie raakt onder andere duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale samenhang. Het werkveld verandert: eerst ging het om stenen stapelen, nu zijn we steeds eerder en langer betrokken bij ontwikkeling en oplevering. Het gaat bij een leefbare stad namelijk ook om wat je om de stenen heen organiseert, waaronder de mobiliteitsopgave. Wij hebben dan ook gedragswetenschappers en ecologen in dienst; multidisciplinariteit staat centraal om de leefbare stad van de toekomst te bouwen”.

Uitdagingen in de moderne leefbare stad

Heijmans is ook actief in Eindhoven, waar ook het Mobility Congres 2023 plaatsvindt. Een uitdaging voor deze stad is de verbinding tussen het centraal station en de campus van ASML en de High Tech Campus. Een goede ov-verbinding is belangrijk voor de groei van de stad en de regio, bijvoorbeeld door bereikbaarheid te vertalen naar een aantal reizigers per uur en bijbehorende hoeveelheid bussen per uur. Tegelijkertijd is leefbaarheid ook belangrijk voor de bestaande én nieuwe bewoners. Een busbaan tussen A en B kan namelijk een barrière vormen tussen C en D”. Het gaat dan niet alleen over bereikbaarheid en leefbaarheid, maar bijvoorbeeld ook over veiligheid en gezondheid. “Luchtkwaliteit is bijvoorbeeld een aandachtspunt in Eindhoven, dit verdient ook aandacht in het stedenbouwkundig plan”.

Gezamenlijk aan de slag

Je moet voorafgaand en tijdens gebiedsontwikkeling dus rekening houden met verschillende factoren. “Je moet dan ook vanaf dag één met de bril van de verschillende stakeholders de opgave benaderen om een integraal, maar vooral gezamenlijk doel te bepalen voor het gebied. Je kunt dan gericht keuzes maken in wat je wel en niet doet. Beslissingen die je aan het begin van het ontwikkeltraject maakt, zijn van grote invloed op het eindresultaat. Je kunt hier samen voor gaan met een gedeeld doel”, aldus Clemens.

Krijg de neuzen dezelfde kant op

Heijmans organiseert een workshop tijdens Mobility Congres 2023 op 8 juni 2023. Tijdens de workshop ga je samen met andere deelnemers in gesprek over de gestelde doelen voor 2040. Denk hierbij aan: de toekomst van de auto in de stad, actieve modaliteiten bevorderen, benodigde gedragsverandering en eigendom én de verwachtingen tussen betrokken partijen. Je bekijkt deze uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken. Wat zijn de belangrijkste behoeftes en grootste uitdagingen voor bedrijven, bewoners, ontwikkelaars of politieke bestuurders? En wat kan eenieder bijdragen om die leefbare stad van de toekomst te realiseren?  Clemens: “ik hoop dat deelnemers na de workshop beseffen dat de stedelijke opgave en daarmee de mobiliteitsopgave alleen integraal te beschouwen is. Ik wil mensen prikkelen vanuit verschillende standpunten en overwegingen. Het doel is om kennis te delen en elkaar te horen”. Wil jij meer informatie over het programma? Download dan de brochure!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Nieuwe regels omtrent geluid binnen de Omgevingswet

De regels omtrent het beheersen van geluid zijn veranderd onder de nieuwe Omgevingswet. Het doel …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *