Ontdek de vernieuwde rol van de Strategisch Adviseur Mobiliteit

Mobiliteit is in de nabije toekomst onderhevig aan flinke verandering, met name door verduurzaming en verstedelijking. De focus ligt hierbij steeds meer op veiligheid, ruimte en kwaliteit van leven en niet meer enkel op infrastructuur. Deze verandering geeft de Strategisch Adviseur Mobiliteit de ruimte om met slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen te komen. Het kan echter lastig zijn om invulling te geven aan deze vernieuwde rol, omdat je meer dan ooit naar de toekomst moet kijken. De opleiding Strategisch Adviseur Mobiliteit van SBO helpt je om deze rol succesvol te vervullen, doordat je nuttige handvatten krijgt vanuit concrete praktijkvoorbeelden. Lees verder voor een interessante case!

De verantwoordelijkheden van een Strategisch Adviseur Mobiliteit

De Strategisch Adviseur Mobiliteit is verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid van een stad of regio, bestaande uit onder andere verkeer en infrastructuur. Je stuurt binnen deze rol projectteams aan om bijvoorbeeld vraagstukken over verstedelijking op te lossen, om hier vervolgens over te adviseren. De adviseur kijkt ongeveer 20 jaar in de toekomst wanneer hij of zij advies geeft over mobiliteit in de stad. Het is dan ook van groot belang om factoren als duurzaamheid, verstedelijking en veiligheid mee te nemen in het advies over infrastructuur in de regio. Indien de Strategisch Adviseur Mobiliteit deze belangrijke factoren meeneemt in het advies, gaat de stad of regio een duurzame toekomst tegemoet. Een toekomst die jij in samenwerking met anderen vormgeeft!

Schrijf je in voor de opleiding Strategisch Adviseur Mobiliteit

De opleiding Strategisch Adviseur Mobiliteit stelt je in staat om invulling te geven aan de functie zonder het oog op de toekomst te verliezen. Duurzaamheid gaat binnen verstedelijking en infrastructuur een steeds grotere rol spelen, dus het is belangrijk om hier rekening mee te houden. De opleiding geeft jou de inhoudelijke kennis die nodig is voor een toekomstbestendig advies aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Jij bent hierdoor in staat om het geleerde direct toe te passen in jouw eigen praktijksituatie. Je leert onder andere:

 • Samenwerken met alle stakeholders om tot een toekomstbestendig advies te komen.
 • Jouw regierol kennen binnen de vernieuwde functie van Strategisch Adviseur Mobiliteit.
 • Bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid verwerken in jouw advies.
 • Hoe je gebiedsontwikkeling, infrastructuur en verstedelijking het beste kan inrichten met de blik op de toekomst.

Deze opleiding wordt gegeven door docenten met ruime praktijkervaring, waardoor de lesstof is verrijkt met relevante praktijkvoorbeelden. Een van deze cases is de Ruit van Rotterdam, toegelicht door Martin Guit, Strateeg Mobiliteit bij de gemeente Rotterdam:

Praktijkcase: de Ruit van Rotterdam

Een goed voorbeeld waarbij de Strategisch Adviseur Mobiliteit zowel naar veiligheid, ruimte als kwaliteit van leven moet kijken is de Ruit van Rotterdam. Deze regio beslaat een oppervlakte van ruim 600 ha en heeft een belangrijke rol binnen de mobiliteit, vele inwoners van de stad maken er dagelijks gebruik van. De Ruit biedt namelijk vele invalswegen om de stad binnen te gaan. Deze invalswegen zorgden vroeger voor welvaart in de stad, maar nu vooral voor luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeeronveiligheid. Hoe maakt de gemeente Rotterdam de Ruit toekomstbestendig? Deze taak is opgesplitst in vier niveaus:

 • Nationaal: een betrouwbare verbinding met de rest van het land realiseren.
 • Stedelijk: de Ruit een onderdeel van de stad maken, met mogelijkheden voor verstedelijking.
 • Regionaal: bereikbaarheid voor bewoners optimaliseren (mede tijdens het vervangen en renoveren van de Ruit).
 • Lokaal: de leefbaarheid rondom de Ruit optimaliseren, met de focus op veiligheid en kwaliteit van leven.

Uiteindelijk kwam de projectgroep van Martin Guit tot de volgende oplossingen, aan de hand van de drie belangrijkste delen van de Ruit van Rotterdam:

 • A20: van de bestaande stad naar een gezonde stad door het gebruik van wegen te verminderen. De gemeente dient hiervoor in te zetten op fietsnetwerken, een lagere snelheid op de wegen en gebiedsontwikkeling door parken aan te leggen.
 • A16: een nieuwe stad door mogelijkheden voor uitbreiding. Verstedelijking is hier mogelijk door de A16 te herontwerpen en verbindingen te maken naar het buitengebied.
 • A15: logistieke mogelijkheden voor een functionele, stedelijke stadsrand. Gemeente Rotterdam moet samenhang creëren tussen de stadsrand en het landschap door een ecologisch netwerk te realiseren met nieuwe waterverbindingen.

Deze oplossingen zorgen ervoor dat de gemeente Rotterdam de Ruit toekomstbestendig maakt, zowel door een duurzame oplossing te bieden als te focussen op leefbaarheid voor omwonenden. Wil jij ook tot dit soort oplossingen komen voor mobiliteitsvraagstukken in jouw regio? Schrijf je dan in voor de opleiding Strategisch Adviseur Mobiliteit en vergroot jouw kennis van infrastructuur en verstedelijking.

Ontwikkel jouw complete organisatie

Heeft jouw gemeente specifieke mobiliteitsdoelstellingen waar jullie naartoe willen werken? Kies dan voor een Incompany-opleiding. De ervaren docenten van SBO verwerken jouw praktijksituatie en leerdoelen in de lesstof, zodat jij direct met de informatie aan de slag kan! Wil jij graag meer weten? Neem contact op met Bence Berki door te bellen naar +31 40 29 74 980 of stuur een e-mail naar bence.berki@euroforum.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Om de kwaliteit van het bouwen te verbeteren en de rechtspositie van de opdrachtgever te …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.