Vraag en antwoord tijdens webinar Bouwen onder de Omgevingswet

1. Er zijn uitzonderingen op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, deze zijn terug te vinden in artikel 2.17, tweede en derde lid van het Bbl.

Peter de Haan: De uitzonderingen dat toch niet gevolgklasse 1 geldt, staan in lid 2 van artikel 2.17 Bbl. Voorts staat in lid 4 van artikel 2.17 Bbl.

2. Was dit niet artikel 2.7, eerste lid van de Wabo. De opvolger hiervan is artikel 12.27a van het Bkl?

Peter de Haan: Artikel 12.27a Bkl is de opvolger van de laatste zin van artikel 2.10 lid 1, aanhef en onder c, laatste zin Wabo. Het is mogelijk om eerst een planologische toestemming in vergunningvorm te krijgen en daarna de (ruimtelijke) omgevingsvergunning voor het specifieke bouwwerk aan te vragen.

3. Bij onze gemeente heeft een burgerplatform gevraagd om voor elke BOPA een LER te laten maken, hoe staat u daarin? Geeft dit, buiten het feit dat het door een commerciële partij wordt uitgevoerd, dus meer kosten, niet wederom een vertragende uitwerking tot gevolg? Het zit toch grotendeels opgesloten in de technische vergunning?

Peter de Haan: Het toetsingskader voor een bopa is “evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dat is vereenvoudigd weergeven:  goede ruimtelijke ordening + gezondheid. In zoverre is begrijpelijk om een leefbaarheidseffect-rapportage op te stellen. Dit om de gevolgen voor gezondheid in kaart te brengen.

4. De Wkb geldt nog niet voor verbouwactiviteiten. De inwerkingtreding voor verbouwen is, zoals nu bekend is, op 1 januari 2025.

Peter de Haan: Inderdaad, volgt uit lid 4 van artikel 2.17 Bbl dat verbouwing vooralsnog (in ieder geval tot 1 januari 2025) niet onder gevolgklasse 1 vallen.

5. Hoe zit het met (tele)communicatiemasten die vaak onder de kruimelgevallen viel? En soms ook vergunningsvrij gebouwd mochten worden.

Peter de Haan: Er is geen opvolger voor de kruimellijst. De kruimellijst zit ook niet in de bruidsschat. De opvolger van de kruimellijst is de bopa, tenzij de gemeente een binnenplanse afwijking opneemt in het omgevingsplan. Vergunningvrij op grond van bijlage II Bor is omgevingsvergunningvrij geworden.

6. Waar zijn de uitzonderingen als bedoeld in artikel 5 en 6 van bijlage II van het Bor terecht gekomen? De uitzonderingen op de uitzonderingen

Peter de Haan: De uitzondering van vergunningvrij bouwen in bijlage II Bor zijn overgenomen bij de uitzonderingen dat een bouwwerk toch niet omgevingsplanvergunningvrij is.

7. Stel dat een deel van een bouwproject valt onder gevolgklasse I en deel onder het zwaardere regime. Is in dat geval wel of geen kwaliteitsborger vereist?

Peter de Haan: Als het gaat om losse bouwwerken, beoordeelt de kwaliteitsborger de bouwwerken uit gevolgklasse 1. Voor de bouwwerken die bouwtechnisch vergunningplichtig zijn, moet een omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit worden aangevraagd.

8. Als sprake is van onder meer gelijkwaardigheid constructieve veiligheid en/of brandveiligheid dan is de Wkb niet van toepassing (uitzonderingsgrond)

Peter de Haan: Inderdaad, gelijkwaardigheid voor constructieve veiligheid en brandveiligheid valt niet onder gevolgklasse 1, zie onder d van lid 2 bij artikel 2.17 Bbl.

9. Toch gek dat een kwaliteitsborger alleen voor gevolgklasse 1 van toepassing is. Gevolgklasse 2 en 3 zijn complexer. Daarom ligt het meer voor de hand om hier een kwaliteitsborger aan te stellen?

Peter de Haan: De reden dat als eerste bouwwerken uit gevolgklasse 1 onder kwaliteitsborging vallen, is dat de risico’s kleiner zijn.

10. Om je project te kunnen uitvoeren heb je in veel gevallen meerdere vergunningen nodig. Op het moment dat de vergunning voor de technische bouwactiviteit is verleend, maar nog niet de overige noodzakelijke vergunningen mag toch nog niet gebouwd gaan worden.

Peter de Haan: De aanvrager is zelf verantwoordelijk alle vereiste omgevingsvergunningen aan te vragen. Er geldt in de basis geen onlosmakelijke samenhang. Zonder de vereiste vergunningen mag het bouwproject niet starten.

Bedankt voor jouw deelname aan het webinar Omgevingswet: wijzigingen in het publieke bouwrecht. Wil je het webinar nogmaals zien? Bekijk deze dan hier terug. Wil jij jouw kennis over de Omgevingswet verder verdiepen? Meld je dan aan voor de opleiding Bouwen onder de Omgevingswet. Deze opleiding is ook als Incompany-traject op maat te volgen als jouw hele team up-to-date moet worden gebracht.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Trends en ontwikkelingen in het omgevingsmanagement

Strategisch omgevingsmanagement is een belangrijke rol binnen ieder bouwproject. Je bent als omgevingsmanager een spin …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *