Waarom strategische mobiliteit zo belangrijk is!

Onze binnensteden slibben dicht, de woningnood groeit en we moeten steeds duurzamer te werk gaan. Een transitie naar andere vormen van mobiliteit is nodig om de bereikbaarheid van onze steden betaalbaar te houden en de impact op het leefmilieu en klimaat te beperken. De verantwoordelijkheden op het gebied van mobiliteit nemen toe en jouw rol in de mobiliteit verandert hierdoor. Een veranderende vorm van mobiliteit is nodig om onze steden bereikbaar te houden. Maar hoe pas je dit het beste toe in de gebiedsontwikkeling? En hoe zorgen we ervoor dat de verkeersstromen op de juiste manier op elkaar aansluiten?

Smart Mobility

Technologische ontwikkelingen, een ambitieuze Bouwagenda en scherpe klimaatdoelstellingen zorgen voor nieuwe mobiliteitsopgaves. Veel innovatieve oplossingen dienen zich aan. Smart mobility, MaaS, mobiliteitshubs en elektrisch vervoer vragen om een andere manier van denken. Want hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe mobiliteitsconcepten ook werkelijk bijdragen aan de verduurzaming van ons vervoer? Hoe zorgen we ervoor dat ze voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn? En wat betekent dit voor de (her)inrichting van een bestaande wijk of voor het ontwerpen van een nieuwe woonwijk? Hoe zorg je ervoor dat duurzame mobiliteit volwaardig onderdeel is van het gebiedsontwikkelproces?

Klimaatadaptatie en mobiliteit

Ook verandert het klimaat. Hitte, extremere buien, perioden van droogte en de kans op overstromingen nemen toe. Het aanpassen van ons gedrag en de ruimtelijke inrichting van Nederland aan die klimaatverandering, noemen we klimaatadaptatie. De effecten van klimaatverandering grijpen zowel direct als indirect in op mobiliteit. Direct, door schade aan infrastructuur en voertuigen als gevolg van extreem weer. En indirect, door verschuivende mobiliteitsbehoeften, zoals de zoektocht naar verkoeling op hete dagen of evacuatieroutes bij wateroverlast en overstromingen.

Mobiliteitsgedrag

De wetenschap vertelt ons dat aanpassingen in ons gedrag nodig zijn om een bewoonbare wereld achter te laten voor onze kleinkinderen. De technologie biedt ons allerlei mogelijkheden om anders om te gaan met verkeer en vervoer. Maar hoe krijg je de mens hierin mee? Als we een goed idee hebben voor andere vormen van mobiliteit hoe krijgen we dan de mens daarin geïnteresseerd? Hoe krijg je iemand zo ver om vastgeroeste gewoonten te doorbreken? En is de mens eigenlijk wel in staat om te veranderen?

Strategische samenwerkingsverbanden en de toekomst van mobiliteit Wat heeft de toekomst van mobiliteit allemaal voor ons in petto? Hoe worden stedelijke en regionale doelstellingen zoals klimaat verdichting, vergroening vertaalt naar mobiliteit? En hoe belangrijk zijn samenwerkingsverbanden? De reizen die dagelijks door de inwoners van een gemeente worden gemaakt, beperken zich niet tot het grondgebied van één gemeente. Maar ook de aanpassingen in de gebiedsontwikkeling die ontstaan door de veranderende mobiliteit liggen niet bij één afdeling. Daarom zijn er strategische samenwerkingsverbanden nodig om de mobiliteits- en verstedelijkingstransitie aan te gaan.

Meer weten?
Bekijk dan de opleiding Strategische Mobiliteit. Je leert in 6 dagen:

  • Jouw regierol op de juiste manier in te richten
  • Anders kijken naar bereikbaarheid en nabijheid
  • Hoe je smart mobility het beste kan inrichten in gebiedsontwikkeling
  • Wat de raakvlakken tussen mobiliteit en klimaatadaptatie zijn
  • De basiskennis over keuzegedrag in mobiliteit
  • Hoe je sterkere samenwerkingsverbanden aangaat

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Drie uitdagingen voor de mobiliteit in Zwolle

Mobiliteit is een uitdaging voor veel steden, zo ook voor Zwolle. Zwolle wil de verbinding …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.