Welke contractvorm kun je gebruiken bij jouw bouwproject?

Bij projecten zullen er verschillende contractvormen worden toegepast. Hierbij zijn verschillende manieren om een contract op te stellen. Hier onder gaan we in op de twee uiterste contractvormen: de traditionele contractvorm en geïntegreerde contractvorm.

Traditionele contractvorm

Bij de traditionele contractvorm voert de opdrachtgever (eventueel bijgestaan door adviseurs) de voorbereiding en het ontwerp van een project uit. Op basis van de daaruit voorgeschreven specificaties moet een (bodemsaneringen)project door een opdrachtnemer worden gerealiseerd met voorgeschreven bestek posten/specificaties, betaling op basis van werkelijk gerealiseerde hoeveelheden (zuiver traditioneel, voorbereiding en ontwerp bij opdrachtgever en veel verrekenbare hoeveelheden). Hierbij moet je denken aan contractvormen zoals: traditioneel bestek en RAW.

Geïntegreerde contractvorm

Wanneer je Geïntegreerde contractvorm toepast is dit op basis van een lumpsum bedrag, waarbij je volledig verantwoordelijk bent voor de uitvoering en het resultaat van het project. Een volledig geïntegreerde contractvorm met voorbereiding, ontwerp, uitvoering en resultaat als contractverplichting voor de opdrachtnemer op basis van een vast / onverrekenbaar bedrag. Bij geïntegreerde contractvormen of samenwerkingsvormen moet je denken aan: Prestatiebestek, Turnkey, Design & Construct (D&C) of Design Build (DB), Design, Build & Maintenance (DB&M), Design, Build, Finance & Maintenance (DBFM), Build, Operate & Transfer (BOT), (Alliantie / bouwteam / Publiek Private Samenwerking (PPS)), (General Contracting (GC)).

Naast deze contractvormen zijn er nog varianten die delen van een project omvatten vallend onder meerjaren- en onderhoudscontracten: Werkomschrijving; Raamcontract; Deelcontracten.

Meer weten?

Check de SBO opleiding Succesvol samenwerken met UAV-gc:

  • Veranker het werken met UAV-gc ook in je organisatie
  • Alles over nieuwe rollen, taken en wijzen van samenwerken
  • Inclusief praktische tips en lessons learned en intervisie
  • Voor zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs in de bouw en infra
  • EXTRA: bij deelname gratis het boek UAV-GC 2005

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Om de kwaliteit van het bouwen te verbeteren en de rechtspositie van de opdrachtgever te …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.