Yes … een succesvol UAV-gc contract!

Heb ik uw aandacht? Mooi.

Helaas is de praktijk nog vaak anders, hetgeen zich uit in ‘papieren tijgers’ … dikke contracten met te veel focus op het ‘hoe’ en te weinig focus op het ‘wat’ en niet risico gestuurd en doelgericht tot stand gekomen.

Waarom is dit zo?

 • Het is lastig om contracten op te stellen die proportioneel en beheersbaar zijn en inhoudelijk helder of logisch.
 • Open en transparant handelen blijft een struikelblok, hetgeen zich uit in niet delen van projectrisicodossiers en contractbeheersplannen – het PKP van Opdrachtgever – bij start aanbesteding door Aanbesteder.
 • Manieren om samenwerking vóór gunning te stimuleren worden geregeld geschrapt, zoals het schrappen van bilaterale overleggen en het niet toestaan om Inschrijvers met verbetervoorstellen te laten komen voor eisteksten om voor beide partijen tijd en geld te besparen met behoud van kwaliteit.
 • Nog steeds te veel de focus leggen op “prijs” i.p.v. risicobeheersing en samenwerking als gunningscriteria voor “kwaliteit” binnen de BPKV-uitvraag.

Wat zijn de gevolgen?

 • 2 tot 4 keer zo hoge proceskosten voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer dan verwacht.
 • Proactief waarschuwen – vaak onder toevoeging door Aanbesteder dat bij gebrek aan melden van fouten/ tegenstrijdigheden/ onjuistheden/ onvolkomenheden door Inschrijvers vóór gunning, na gunning Inschrijver zijn recht verspeeld om hierop terug te kunnen komen – wordt een disproportionele opgave voor Inschrijvers gezien de hoeveelheid papier waaruit het UAV-gc contract bestaat.
 • Optimalisatie na gunning wordt praktisch onmogelijk (alles is dichtgeregeld).
 • “Omkatten” van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem Opdrachtnemer is nodig om te kunnen voldoen aan de uitvraag en die tijd is er vaak niet.
 • Een stroperige samenwerking omdat de tijd veelal te kort is om aan alle eisen te voldoen uit het dikke contract.

Wilt u weten hoe waarop u moet letten om wel tot een UAV-gc contract te komen, dat een succes wordt voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer en waarbinnen u succesvol kunt samenwerken met elkaar? Schrijf u dan in voor de cursus “Succesvol samenwerken met UAV-gc”, benaderbaar via onderstaande link:

https://www.sbo.nl/vastgoed-infra/succesvol-samenwerken-met-uav-gc/

Door middel van veel oefeningen, opdrachten en casussen uit de praktijk in combinatie met een bevlogen trainer uit het veld leert u de fijne kneepjes wat komt kijken bij een UAV-gc contract en hoe het beste samen te werken binnen dit contract. U vertrekt met veel naslagwerk, tips & tricks, do’s en dont’s en een samenvatting van de lessons learned uit de cursus. Daarnaast krijgt u toegang tot een digitale leeromgeving die tot 2 jaar na dato benaderbaar blijft om berichten en nieuwe inzichten met elkaar te delen en waarop alle behandelde informatie staat van de cursus.

En wat levert de cursus u concreet op als cursist?

 • De inzichten hoe te komen tot een proportioneel, beheersbaar en samenwerkingsgericht UAV-gc contract vóór gunning voor beide partijen;
 • Een UAV-gc contract dat lucht en ruimte biedt om binnen te optimaliseren en continue te verbeteren waar nodig en gewenst;
 • Een besparing in kosten voor beide partijen vanwege een sterke reductie in hoeveelheid proceskosten met behoud van kwaliteit;
 • Tijd en ruimte om in elkaar te kunnen investeren, om verificatie & validatie goed in te richten, verwachtingenmanagement op het gewenste niveau te krijgen;
 • Tijd om los te komen van de waan van de dag en vooruit te kunnen kijken en plannen.

Als tip van de sluier vergt dit wel het één van elkaar qua houding & gedrag, te weten:

 • Durven loslaten als Opdrachtgever door vertrouwen te geven;
 • Investeren in de relatie met elkaar vóór en na gunning;
 • Centraal stellen en houden van doelen en afgeleide risico’s te beheersing vóór en na gunning;
 • Gezamenlijk tijd uittrekken om het V&V-plan te doorgronden en uit te diepen wua werking;
 • Aan Opdrachtnemer het ‘hoe’ laten gegeven het ‘wat’ gedefinieerd door Opdrachtgever;
 • Open staan voor feedback op de aanbestedingsstukken door open en eerlijke beantwoording van Nota-vragen en toestaan van voordragen van verbetervoorstellen voor eisteksten vanuit Inschrijver;
 • Expliciet werken als Opdrachtnemer (plan-do-check-act; zegt wat je doet, doe wat je zegt en toon aan);
 • Open en transparant handelen naar elkaar vóór en na gunning;
 • Volledigheidstoetsing aan Opdrachtnemer laten en Opdrachtgever laten werken volgens de SCB-methodiek;
 • Ken als beide partijen de verplichtingen vanuit de ISO 9001: 2015, W&R en overige (lokale) regelgeving;
 • Optimaal invullen van de onderzoeksplicht en waarschuwingsplicht door Opdrachtnemer voor gunning.

Tot tijdens de cursus.

Groet en samen sterk,

Dennis de Raat


Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

BLVC- Wat is dat eigenlijk?

Tijdens een bouwproject komen er verschillende aspecten om de hoek kijken. BLVC omvat de 4 …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *