Zeven opgaven die het belang van succesvol samenwerken met UAV-gc aantonen

Steeds meer opdrachtgevers en -nemers werken met geïntegreerde contracten, zoals de UAV-gc. De geïntegreerde aanpak vraagt om samenwerking en afstemming tussen stakeholders. Deze vraag om betere en eerdere samenwerking wordt daarnaast versterkt door uitdagingen. Welke uitdagingen zijn dit en hoe kunnen we samenwerken om ze het hoofd te bieden? Dennis de Raat, coach en docent UAV-gc en bouwteam bij Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken, geeft antwoord op deze vragen.

Hedendaagse uitdagingen omtrent de UAV-gc

Dennis noemt zeven uitdagingen die aandacht vragen:

  • Aanbesteden met twee-fasen-overeenkomsten: dit neemt steeds meer toe. De overgang tussen bouwteamfase (fase werkvoorbereiding) en uitvoeringsfase onder de UAV-gc betreft veelal een weg met hobbels. Dit vraagt om goede afstemming binnen het bouwteam en behoud van de bouwteamgedachte in de uitvoeringsfase. Zeker nu twee-fasen-overeenkomsten niet paritair zijn overgekomen, waardoor elke overeenkomst afwijkend is.
  • Gemiddelde uitvraag: de gemiddelde uitvraag vanuit de aanbesteder wordt kwalitatief steeds minder.
  • Grotere uitvragen: de uitvragen op raamovereenkomstniveau blijven groeien met diverse onderliggende contract- en samenwerkingsvormen.
  • Personeelstekort: de schaarste qua personeel in combinatie met een groeiende vraag vanuit de klant, zeker in de energietransitie, vormt een uitdaging.
  • Nieuwe samenwerkingsvormen: de behoefte aan relationele samenwerkingsvormen en andere manieren van aanbesteden neemt toe.
  • Uitbesteden: de opdrachtgever huurt steeds meer in en de aannemer besteedt steeds meer uit.
  • Afnemende kennis: opdrachtgevers zijn steeds slechter op de hoogte van de contractueel en technisch inhoudelijke kant.

We kunnen deze uitdagingen alleen aan als we geen mogelijkheid ongemoeid laten om samenwerking te vergroten. Om samen te werken, moet je elkaar eerst kennen en begrijpen. Hieruit vloeit waardering, waarna je kunt bouwen aan vertrouwen”, zegt Dennis.

Open en transparant samenwerken is de sleutel

Dennis: “Als je deze uitdagingen het hoofd wil bieden, wordt er zeer veel gevraagd van alle betrokkenen. De enige manier is op een andere manier samenwerken en elkaar eerder betrekken. Eerder starten met samenwerken helpt, maar dit vraagt begeleiding om te zorgen dat niemand in hun oude gedrag en rollen schieten. Dit vereist meer openheid en transparantie, maar ook wantrouwen loslaten. Dat is de grootste opgave om eerder en beter samen te werken onder UAV-gc en nog meer wanneer werken in bouwteam voorafgaat aan uitvoering onder de UAV-gc”.

Een andere manier van werken

De genoemde uitdagingen zijn gevoelsmatig te veel in een te korte tijd, zeker met te weinig personeel. We moeten daardoor anders werken, denken en samen kijken hoe we andere bronnen aanboren om aan personeel te komen. Hoe promoten we dat onze markt aantrekkelijk is en volop kansen en uitdagingen biedt? Als het nieuwe personeel de markt betreedt, moeten we zorgen voor een goede onboarding, oog houden voor ons kapitaal, personeel en hun ontwikkelbehoefte”, zegt Dennis.

Leer samenwerkingsgericht werken

Dennis: “Het is belangrijk dat opdrachtgevers en -nemers zich ontwikkelen en dezelfde taal spreken om succesvol samen te werken”. Wil jij doorgronden hoe contracten werken en weten welke voorwaarden er bij een goede samenwerking komen kijken? Meld je dan aan voor de cursus Succesvol samenwerken met UAV-gc van SBO. “Je krijgt knoppen waaraan je kunt draaien om een disproportioneel, inconsistent of weinig samenwerkingsgericht contract om te bouwen. Aan het eind formuleer je de geleerde lessen om actief mee aan de slag te gaan, zowel inhoudelijk, procesmatig als op houding en gedrag. Na de cursus weet je waar verbeterpunten liggen en wat sommige contracten tegenwerkt”, stelt Dennis.

Ontvang het volledige programma

Dennis: “De lessen zijn direct toepasbaar, waardoor alle kwartjes op hun plek vallen na de cursus. Het is daarna enkel een kwestie van doen. Je mag mij na de cursus altijd benaderen als je vragen hebt. Ik wil deelnemers namelijk graag inspireren en motiveren om beter samen te werken binnen contracten gebaseerd op de UAV-gc”. Wil jij meer weten over het programma van de vierdaagse cursus? Vraag dan de brochure aan. Bespreek ook de mogelijkheden van een Incompany-traject op maat eens met ons. Je gaat dan concreet aan de slag met een vraagstuk binnen jouw organisatie.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Vraag en antwoord tijdens webinar Bouwen onder de Omgevingswet

1. Er zijn uitzonderingen op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, deze zijn terug te …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *