De praktijk van de Wet Bibob

Avril Schreurs, adviseur veiligheid bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding bibob coordinator, voormalig adviseur bibob bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam en onderzoeker bij het Landelijk Bureau Bibob, auteur van het Praktijkboek Bibob.

Wat beoogt de Wet Bibob?

‘De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur beoogt de integriteit van het openbaar bestuur te beschermen en vervlechting van de onder- en bovenwereld te voorkomen. Bestuursorganen kunnen van dit preventieve instrument gebruik maken om zo criminele facilitering te voorkomen.’

Hoe werkt dat dan?

‘Wanneer op basis van de Wet Bibob een ernstig gevaar bestaat dat een vergunning, subsidie of aanbesteding zal worden of is gebruikt voor criminele doeleinden, dan is het bestuursorgaan bevoegd om de beschikking te weigeren of in te trekken, dan wel de gegadigde voor de overheidsopdracht te weigeren.’

Wat is ‘ernstig gevaar’?

‘Dat praktische aspect, dat de kern vormt van ieder Bibob-advies, staat centraal in het Praktijkboek Bibob. Om die vraag te beantwoorden ga ik in op de totstandkoming en de inhoud van de Wet Bibob, de branches waarop de wet van toepassing is en de rol van het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Daarnaast wordt het gebruikte bewijs in de Bibob-adviezen behandeld, zoals anonieme tips, CIE-informatie, geldboetes, sepots, voorwaardelijke straffen en vrijspraken. Ook de reikwijdte van het zakelijk samenwerkingsverband komt aan de orde en de waarborgen die er zijn voor de (rechts)personen die met de Bibob-procedure te maken krijgen.’

Meer weten?

Op de opleiding bibob coördinator leert u hoe u de wet Bibob toepast in uw gemeente.

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit hoort u hoe u ondermijning veroorzaakt door criminele netwerken in uw gemeente voorkomt.

Op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leert u hoe u voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *