Mevrouw, wat gaat u aan de situatie doen?

Als de politie belt over een geval van ernstig huiselijk geweld, dan is de casemanager van de Mutsaersstichting in no time bij de pleger in het cellencomplex. ‘Hebben die klappen aan je vrouw je nu geholpen?’

Henk Giebels, systeemtherapeut bij de Mutsaersstichting en docent op de opleiding regisseur multi probleemgezinnen.

Gezin in crisis

Wanneer een gezin in crisis verkeert en het geweld oplaait, kan aan de pleger een huisverbod worden opgelegd. Tien dagen time-out en geen contact met kinderen en partner. In Noord-Limburg komt er dan een casemanager als Henk Giebels op je pad. ‘Wij komen in het gezin als het fikt. Wanneer er meervoudige problematiek is, de hulpverlening stagneert en waar er kinderen bij betrokken zijn’, zegt Henk Giebels.

Multifocus

Hij en zijn collega’s hanteren de Multifocus-benadering. Bij deze methode wordt met alle partijen gepraat: de pleger, de partner en de kinderen. Henk Giebels treedt heel normerend op en schuwt teksten als ‘Wil jij dat je kinderen later jouw kleinkinderen mishandelen?’ niet. ‘Dat is een van de sterke kanten van deze benadering’, legt de casemanager uit. ‘We wijzen de pleger erop dat mishandeling niet wordt geaccepteerd. Ik vraag de betrokkenen vaak hoe ze precies hebben geslagen. De meesten raken dan enorm geëmotioneerd. En dan kom je in gesprek. Zij willen ook liever terug naar toen het gezin nog gelukkig was.’

Wanhoopsdaad

Financiële problemen, regels die bij een cultuur horen, familieomstandigheden, verkeerde machtsverhoudingen, het water tot aan de lippen: huiselijk geweld is soms een wanhoopsdaad. ‘Kinderen lijden daar onder en denken dat zij de oorzaak van de problemen zijn’, vertelt Henk Giebels. ‘Het is heel belangrijk dat de ouders het schuldgevoel bij de kinderen wegnemen. Met de daders schrijven we bijna altijd een brief aan de kinderen. Een brief waarin de ouder uitlegt dat het niet aan hen ligt.’ De casemanager gaat ook met het slachtoffer het gesprek aan. ‘Soms geven slachtoffers toe dat zij de ruzie hebben doen escaleren. Het gaat erom dat het paar inziet hoe en waardoor ruzies ontstaan en hoe de situatie ontploft.’ Nadat Henk Giebels de uitgebreide intake heeft afgerond en gevraagd welke oplossingen het gezin zelf ziet, gaat hij om de tafel met de professionals. ‘Dan wordt duidelijk: dit is wat het gezin wil, dit vinden de professionals, dit wordt de aanpak en deze professionals gaan dat doen.’

Sleutelmoment

Op de laatste dag van het huisverbod, dag tien, is er een sleutelmoment, legt Henk Giebels uit. ‘Het echtpaar moet het plan van aanpak accepteren en verantwoordelijkheid nemen voor de situatie. Na drie maanden kijken we of iedereen zich nog aan het plan houdt.’ Henk Giebels denkt dat deze aanpak van andere methoden verschilt door de mix van behandeling en coördinatie die de casemanagers uitvoeren. ‘Zij kunnen interveniëren en geloven niet in een zachte aanpak. Veel hulpverleners hebben medelijden met het slachtoffer, maar wij zeggen gerust: “Mevrouw wat gaat u aan de situatie doen?”

Meer weten?

Op de opleiding regisseur multi-probleemgezinnen leert u hoe u komt tot een integrale aanpak van gezinnen met meervoudige problematiek.

Op het congres Personen met verward gedrag hoort u hoe u de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in uw gemeente.

Op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling leert u hoe u komt tot een geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *