Openbare orde en veiligheid

Gezamenlijke aanpak mensenhandel verbeterd

Mensenhandel is één van de meest mensonterende vormen van criminaliteit en een grove schending van mensenrechten. Daarom stuurt het kabinet vandaag, op de Europese dag tegen Mensenhandel, het vernieuwde programma Samen tegen Mensenhandel naar de Kamer. In dit programma maken gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, partners in de zorg, ngo’s, verschillende ministeries een gezamenlijke vuist tegen mensenhandel. Hier stelt het kabinet …

Lees verder »

🎧 Podcast: overheid pakt prominente en zichtbare positie in aanpak ondermijning

Beluister de podcast met Ton Heerts, burgemeester gemeente Apeldoorn. Hij deelt hierin zijn visie over het thema; overheid pakt prominente en zichtbare positie in aanpak ondermijning. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Hoe kun je op lange termijn criminele activiteiten beëindigen? Hoe vindt het samenspel tussen politie, gemeente en OM dan plaats? Welke succesvolle aanpakken hanteert de …

Lees verder »

Experiment digitale meldplicht voor gebiedsverboden in Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht

De gemeenten Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht gaan experimenteren met de digitale meldplicht voor overlastgevende voetbalsupporters. Hiermee kunnen gemeentes controleren of relschoppers met een gebiedsverbod zich daaraan houden. Tijdens het experiment wordt gebruik gemaakt van een klein draagbaar kastje: de Mini-ID, waarmee via het lezen van een vingerafdruk wordt voldaan aan de meldplicht. In het experiment testen we het meldproces en …

Lees verder »

Overhandiging jaarverslag Taskforce Onze hulpverleners veilig aan demissionair minister Yesilgoz

Op donderdag 5 oktober 2023 heeft voorzitter van de Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’, Pieter Verhoeve, het jaarverslag 2022 aan demissionair minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid overhandigd. In het jaarverslag wordt weergegeven hoe de Taskforce in 2022 invulling heeft gegeven aan haar rol en welke concrete resultaten zijn bereikt. Pieter Verhoeve: ‘Wij zijn trots op de inspanningen die de Taskforce …

Lees verder »

Landelijk Crisisplan rondom extreem geweld en terrorisme

De kans dat Nederland wordt getroffen door een terroristische aanslag of te maken krijgt met een extreem geweldsincident is aanzienlijk. Dat blijkt onder andere uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58. Een maximale voorbereiding op extreem en terroristisch geweld blijft daarom van groot belang. Om snel en gecoördineerd te kunnen reageren op een aanslag of incident heeft de NCTV in samenwerking …

Lees verder »

Start campagne tegen online criminaliteit ‘Laat je niet interneppen’ – Online misleiding kan iedereen overkomen

De Rijksoverheidscampagne ‘Laat je niet interneppen’ is gericht op het herkennen en voorkomen van online criminaliteit. Een veelgebruikte manier van criminaliteit is mensen online misleiden. Door in te spelen op persoonlijke situaties en zich voor te doen als iemand anders krijgen criminelen het voor elkaar om mensen op het verkeerde been te zetten. Door de gewiekste manieren van online misleiding …

Lees verder »

🎧 Podcast: financial crime scripting

Beluister de podcast met Thom Snaphaan, Onderzoeker, Avans Hogeschool Hij deelt hierin zijn visie over het thema financial crime scripting. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Wat is financial crime scripting en hoe kan deze methode bijdragen aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit? Op welke manier kan met behulp van de methode financial crime scripting het …

Lees verder »

Forse investeringen in 20 kwetsbare stedelijke gebieden

Het Rijk stelde tot nu toe € 900 miljoen beschikbaar voor de leefbaarheid en veiligheid in 20 kwetsbare stedelijke gebieden (*). Afgelopen zomer is er nog eens € 200 miljoen vrijgekomen voor onder andere scholing, preventie van armoede en schulden, re-integratie en ontwikkeling van jonge kinderen. Dat staat in de eerste voortgangsbrief van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). …

Lees verder »

Woonoverlast vraagt om een domeinoverstijgende aanpak

Woonoverlast heeft veel verschillende oorzaken en uiteenlopende gevolgen voor de wijk, gemeente en corporaties. De aanpak van woonoverlast verschilt sterk van corporatie tot corporatie en van gemeente tot gemeente. Hierdoor kan het soms jaren duren voor een zaak effectief is aangepakt. In de aanpak van woonoverlast komen veel domeinen samen, zoals huurrecht, bestuursrecht, zorg en soms ook strafrecht. Francis Saathof, …

Lees verder »

Meer mogelijkheden voor de overheid bij het doen van (eigen) Bibob-onderzoek

Over welke (extra) mogelijkheden beschikken overheidsorganen sinds de inwerkingtreding van de tweede tranche van de Wet Bibob op 1 oktober 2022 om (eigen) Bibob-onderzoek te doen in de vastgoedpraktijk? In de praktijk merkt advocaat Franc Pommer dat hier nog veel onduidelijk over is. Waar moet je als overheid op letten en welke mogelijkheden zijn erbij gekomen als de Wet Bibob …

Lees verder »