Veiligheid

Derde van mensen met uitkering krijgt psychische zorg: GGZ, gemeenten en UWV gaan nauwer samenwerken

31% van de mensen met een uitkering ontvangt psychische zorg. Van de mensen die werken of naar school gaan, krijgt 10% psychische zorg. Het gaat hier om geestelijke (GGZ) zorg en/of het gebruik van medicijnen vanwege psychische klachten. Uitkeringsgerechtigden nemen 58,2% van de totale kosten van de geestelijke zorg voor hun rekening. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie …

Lees verder »

‘Het spel is veranderd’, Taskforce pakt Brabantse criminelen waar het pijn doet

De Taskforce Brabant Zeeland jaagt de overheid aan in de strijd tegen ondermijning van de samenleving. Maar dat is niet genoeg. Caspar Hermans, programmadirecteur bij de Taskforce Brabant-Zeeland en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit. Een stap voorblijven Jarenlang wisten sluwe criminelen het gezag in Brabant een stap voor te blijven. De overheid leek de regie kwijt. Sinds …

Lees verder »

Commotie rond ex-Hofstadlid als jeugdwerker gemeente

Een voormalig jihadronselaar die zijn leven beterde en aan de slag ging als jongerenwerker: het verhaal van Bilal L. liet zich optekenen als een dramatisch jongensboek. Ooit werd hij veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag als lid van Hofstadgroep, maar na zijn celstraf ging hij juist weer op het rechte pad op en werd hij jongerenwerker in een …

Lees verder »

Acht branden per dag door slecht onderhoud elektrische installatie

In Nederland zijn er gemiddeld 39 binnenbranden per dag. Een aanzienlijk deel van die branden vindt plaats bij bedrijven, die daardoor forse schade lijden, vooral doordat de bedrijfsvoering soms lange tijd stil ligt. Raymond van der Heide, risicodeskundige bij Interpolis. Onhandige klussers Nederlanders klussen niet meer. Voor zover ik weet zijn er geen cijfers van, maar mijn persoonlijke ervaring is …

Lees verder »

Kamer tegen repressief voorstel gedwongen GGZ, maar de strijd gaat door

Een paar dagen nadat Trump zijn gedroomde muur van douane-beambten om de VS had voltooid, bouwen we in Nederland onze eigen muren. We zijn zo diep gezonken dat er zonder lach of traan een wetsvoorstel werd besproken die het mogelijk maakt om mensen buitenstrafrechtelijk tot drie dagen te detineren voor ‘observatie’. Jawel, u heeft het goed gelezen. Maar ik moet …

Lees verder »

Dit verwacht je toch niet op een industrieterrein?!

Een handeltje in gestolen auto’s, een wietkwekerij of illegale prostitutie. In de Rotterdamse Spaanse Polder doken steeds meer criminelen naast bonafide ondernemers op. Dat hebben ze geweten: het werd een pokkenzooi. En toen was het genoeg. Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en spreker op het congres Ondermijning & …

Lees verder »

Hackers in dienst van de samenleving gezocht

Nu het digitale landschap steeds complexer wordt, zijn bedrijven en publieke instellingen op zoek naar effectievere manieren om hun gevoelige informatie te beschermen en de integriteit van hun data te waarborgen. Hoewel er diverse technologieën zijn die daarvoor uitkomst kunnen bieden, dringt het besef door dat de mens zelf hiervoor het meest effectieve instrument is. Dit besef brengt verandering in …

Lees verder »

Knopen doorhakken over prostitutie aan onderhandelingstafel

Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regulering van de prostitutiesector. Als echter het in de zomer van vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen ‘Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’ ook door de Eerste Kamer wordt aanvaard, komt daar binnenkort een einde aan. De nieuwe wet voorziet in landelijke prostitutiewetgeving. Jan Brouwer, …

Lees verder »

Ebook Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

In verschillende wijken in Nederland vinden misstanden plaats zoals woonoverlast, ondermijnende criminaliteit en High Impact Crimes (woninginbraken, straatroof en roofovervallen). Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Nu de overheid zich meer terugtrekt, wordt van burgers meer verantwoordelijkheid verwacht. Ook daar waar het gaat om de samenhang, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Tegelijkertijd heeft de overheid …

Lees verder »