Veiligheid

Internationaal perspectief op de impact van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme op de Europese veiligheid

Op 9 oktober 2018 vond de vierde editie van het congres Radicalisering en Terrorisme plaats bij The Hague Security Delta Campus. In navolging op dit congres was er een internationale excursie georganiseerd op 10 oktober 2018 in Brussel. Hier is onder andere een bezoek gebracht aan de Raad van de Europese Unie. Andre Carstens, adviseur antiterrorisme coördinator van de Europese …

Lees verder »

Wie is nu verantwoordelijk voor de veiligheid van gebouwen?

Vorige week publiceerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid het rapport van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven in mei 2017. De Raad constateert dat de bouwsector er nog steeds niet in slaagt om veiligheidsrisico’s van bouwprojecten structureel goed te beheersen. Net als in de eerdere bouwonderzoeken van de Raad, blijkt bij de ingestorte parkeergarage in Eindhoven dat er onduidelijkheid was over …

Lees verder »

Hoe krijg je beginnende polarisering, radicalisering en extremisme tijdig in beeld?

De gemeente, het onderwijs, de sociale- en veiligheidspartners moeten door gezamenlijk verkregen informatie en gezamenlijk waargenomen afwijkend gedrag van een persoon of groep “getriggerd” worden om nader onderzoek te gaan doen om dat gedrag correct te kunnen duiden. Door nadere monitoring moet duidelijk worden of er in dat specifieke geval mogelijk sprake is van gedrag dat kan leiden tot: polarisering; …

Lees verder »

Aanpak van ondermijning

Er is een aanpak waarin repressief optreden het speerpunt is. “Speciale politieteams als “Dijk” en de integrale teams die in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom werkzaam zijn boeken successen bij repressief optreden. De aanpak in Spaanse Polder is zowel preventief als repressief georiënteerd. Een ideale mix. Luc Hoogstraten, adviseur bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheidsbeleid bij de …

Lees verder »

Maak uw gemeente droneproof!

Iedereen kent ze. Die futuristische vliegende robots met dat zoomende geluid. Ze bestaan in allerlei vormen en maten. Sommige maken foto’s en video’s voor sociale media, andere maken inspectiebeelden van bouwwerken, nog weer andere hangen vol met meetapparatuur en we zien ze zelfs al vliegen als pakketbezorgers (van defibrillatoren en medicijnen tot een pakketje van Amazon). De topman van Boeing …

Lees verder »

Domeinoverschrijdende regie op nazorg na uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

Nog niet zo heel lang geleden werd er bij huiselijk geweld door de overheid pas ingegrepen nadat er aantoonbaar strafbare feiten waren gepleegd. Poging tot doodslag, ernstige mishandeling of ernstige bedreiging binnen een relatie door een van de partners of aantoonbare kindermishandeling vormden voor de politie aanleiding om te interveniëren. Kort door de bocht gesteld moest er eerst een delict …

Lees verder »

Personen met verward gedrag

In onze dynamische samenleving gaat de tijd snel. Vanaf 1 oktober 2018 dienen alle gemeenten in Nederland voor personen met verward gedrag, een integrale domein overschrijdende, sluitende aanpak te hebben georganiseerd. Zijn wij er klaar voor? Luc Hoogstraten, adviseur bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheidsbeleid bij de gemeenten Montfoort en IJsselstein. De vraag die wij ons nu al kunnen …

Lees verder »

Nazorg ex-gedetineerden

Elk jaar komen er ca. 31.000 mensen uit detentie terug in de maatschappij. Zij moeten hun leven in de maatschappij terug zien te vinden. Een positieve herstart maken op eigen kracht of met ondersteuning door de (woon)gemeente en aan de gemeente gelieerde sociale- en veiligheidspartners. Met succes re-integreren valt in de praktijk niet mee. Luc Hoogstraten, adviseur bij C3 Group, …

Lees verder »

Ondermijning

Het begrip ondermijning heeft een snelle opmars gemaakt. Iedereen heeft het erover. In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een Ondermijningswet komt. In de Miljoenennota van 2018 staat dat de regering 100 miljoen uittrekt voor een Ondermijningsfonds. Maar wat is ondermijning, waar staat het begrip voor? Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor …

Lees verder »