Veiligheid

Bevoegdheid tot gedragsaanwijzing bij woonoverlast

Naar schatting ondervindt zo’n half miljoen Nederlanders zodanig hinder van zijn rechtstreekse buren of omwonenden dat hierdoor hun dagelijks leven ernstig wordt verstoord. Om die hinder te kunnen aanpakken, treedt op 1 juli 2017 de ‘Wet aanpak woonoverlast’ in werking. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent …

Lees verder »

Werken aan de wijk of werken aan de wachtlijst?

De uitdagingen voor wijkteams blijven groot. Optreden maar ook terugtreden, laagdrempelige toegang en ook casusregie, generalistisch én specialistisch werken. Joost Vos, adviseur bij RONT Management Consultants, docent op de opleiding regisseur multi probleemgezinnen en gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek. Dilemma’s De handreiking ‘Het wijkteams als werkplaats’, benoemt zo twintig dilemma’s van wijkteams. De ambitie is dat …

Lees verder »

Gedetineerden en asielhonden, een goede match

Toen wij in 2009 voor het eerst gevangenen asielhonden lieten trainen, wisten ook wij niet wat we voor onze ogen zagen gebeuren: Mens en hond – beiden tegen hun wil opgesloten – wisten elkaar hier te helpen. Een gevangene trainde een lastige hond tot fijne gezinshond, maar in wezen trainde hij zichzelf. En met resultaat. De deelnemers resocialiseerden. En net …

Lees verder »

Poging tot drugshandel onvoldoende voor sluiting ingevolge artikel 13b Opiumwet

Een poging tot verkoop, aflevering of verstrekking van drugs vanuit een pand is onvoldoende voor het ontstaan van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 13b Opiumwet. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 12 april 2017 uitgemaakt (ECLI:NL:RVS:2017:993). Nog niet eerder maakte de Afdeling dit zo expliciet duidelijk. Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen …

Lees verder »

De slimme en veilige stad

omgevingswet

Het concept van een slimme stad is zeer breed. Het is ongrijpbaar, kan op vele manieren geïnterpreteerd worden en het is bijna onmogelijk om je er een voorstelling van te maken. We kunnen het vergelijken met de begindagen van de personal computer. De allereerste PC’s waren eigenlijk een soort geëvolueerde typemachines. Hoe konden wij weten dat ze zouden transformeren tot …

Lees verder »

Geef ons maar een plek in de samenleving

De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) is er voor sociaal kwetsbare mensen in de marge van de samenleving. Mensen met uiteenlopende en vaak meerdere problemen. Voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en dakloosheid is het belangrijkste doel, naast een aanvaardbare kwaliteit van leven. Voor gemeenten is het moeilijk zicht krijgen op deze diffuse groep. Toch biedt de nieuwe Wmo mogelijkheden. Judith …

Lees verder »

Een leven als ex-Jehova’s getuige

Ze ging op haar twaalfde al als Jehova’s getuige langs de deuren. Toen ze het kerkgenootschap achter zich liet, moest ze haar leven opnieuw opbouwen. ‘Ik was heel onzeker, durfde mensen niet aan te kijken.’ Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme, gespecialiseerd …

Lees verder »

Beveiligen? Geen uniform maar mindset!

Hoe meer dikke muren, camera’s en bewakers, hoe veiliger we denken dat het is. We denken nog traditioneel waar het security betreft en dan hebben we het vaak over diefstal en inbraak. Het doel is om proactief potentiële dreigingen te signaleren. Daarbij is de alerte mens in zijn omgeving de beste beveiliger die er is. Mark van den Wijngaard, manager …

Lees verder »

Verstandig veiligheidsbeleid vereist regentenmoed

Bestuurders met moed zijn uitzonderingen als het gaat om veiligheid. De meesten geven onder het motto ‘alles voor de veiligheid’ en uit angst voor hun eigen hachje honderden miljoen uit voor disproportioneel veiligheidsbeleid. De gewone burger blijkt vaak een stuk verstandiger. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, directeur van Crisislab, docent op de opleiding beleidsmedewerker …

Lees verder »

Burgernet en risico- en crisiscommunicatie

Overheden zijn verplicht om de burger (inwoners en bedrijven) te informeren over gezondheids- en veiligheidsrisico’s. De vraag is echter: “Hoe doe je dat?’ Er is een woud aan apps, communicatiemogelijkheden en mensen die iedere keer weer iets nieuws uitvinden om met de “burger” te communiceren. Wordt het allemaal niet wat te veel? Gerard Mouwen, programmamanager Burgernet bij de Nationale Politie …

Lees verder »