Veiligheid

De aanpak van problematische jeugdgroepen

Door Henk Ferwerda, directeur van Bureau Beke en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd en Tom van Ham, onderzoeker bij Bureau Beke en docent op de opleiding regisseur veelplegers. Verkennen van grenzen Het deel uitmaken van een groep en het verkennen van grenzen is een min of meer ‘normaal’ onderdeel van het opgroeigedrag van jongeren. Uit onderzoek is bekend dat …

Lees verder »

Dwingende groepsculturen

Door Frances Peters en Arjan van Dijk, beide docent op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen. In Nederland zijn enkele honderden (religieuze) bewegingen actief. Uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, blijkt dat een deel van deze bewegingen zich schuldig maakt aan misstanden in binnen- en buitenland zoals terrorisme, uitbuiting, mishandeling, bedreiging en zedendelicten. Extremisme en …

Lees verder »

Informatie uitwisseling in de RIEC’s

georganiseerde misdaad

Door Lucien Stöpler, jurist en docent op de opleiding bibob coördinator en de cursus Big Data in het veiligheidsdomein, adviseert en traint politie, gemeenten, openbaar ministerie en RIEC’s bij het uitwisselen van informatie. RIEC revolutie! Sinds eind 2012 is er een nieuw convenant gesloten over de informatie uitwisseling omtrent specifieke en/of georganiseerde criminaliteit ten behoeve van het werk van de …

Lees verder »

Prinsjesdag: wat zijn de plannen van de regering op veiligheid?

Voor het eerst presenteert de minister van Veiligheid en Justitie op Prinsjesdag een Veiligheidsagenda. Voor de periode 2015-2018 biedt de agenda een overzicht van de doelen waarop politie en justitie zich speciaal zullen gaan richten. Maar wat zijn nu de belangrijkste plannen van de regering op het terrein van veiligheid voor de aankomende vier jaar? Het Studiecentrum voor Bedrijf en …

Lees verder »

Informatie uitwisseling in de zorg- en veiligheidsketen

Door Frank van Summeren (congres en opleidingsmanager jeugd en veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en organisator van de cursus Big Data in het veiligheidsdomein) en Peter van Dusseldorp (directeur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen) Regie voeren vereist goede informatiepositie Met de decentralisaties in het sociale domein …

Lees verder »

Big Data in het veiligheidsdomein

MOOC

Het voorkomen van (toekomstige) veiligheidsproblemen is velen malen effectiever dan het bestrijden van incidenten. Big Data kan hier een belangrijke rol in spelen. Aan het woord zijn verschillende experts over de toepassing van Big Data om veiligheidsproblemen te voorkomen en te voorspellen. Big Data en de ontwikkeling van de informatiesamenleving Alles is meetbaar, van onze hartslag tijdens een rondje joggen …

Lees verder »

Trends in Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

crisisbeheersing

Wat zijn de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het terrein van Crisisbeheersing en rampenbestrijding? En nog belangrijker: wat betekenen deze ontwikkelingen voor u en uw organisatie? Aan het woord zijn twee experts. Crisiscommunicatie anno 2014 Crisiscommunicatie is vooral een zaak van goed luisteren. Het is primair gericht om de vragen die betrokkenen hebben te beantwoorden en mogelijke maatschappelijke onrust door een …

Lees verder »

Crisisbeheersing anno 2015

crisisbeheersing

Door Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie, docent bij SBO veiligheidscursussen en auteur van het boek ‘van rampen leren’ en het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2012’. Nederland werd de afgelopen jaren opgeschrikt door een reeks tragische incidenten, zoals het schietdrama in Alphen aan den Rijn, de brand in Moerdijk, de Facebookrellen in Haren, de …

Lees verder »