Veiligheid

Jaarbericht OM: meer zaken sneller afdoen

Vandaag (13 mei jl.) is de eerste ‘Staat van het OM-Dag’, waarin het Openbaar Ministerie (OM) terugblikt op het afgelopen jaar en vooruitkijkt naar de belangrijkste ontwikkelingen, verbeterpunten en ingezette koers. De genodigden, bestuurders, advocaten, politici, wetenschappers en journalisten,  worden meegenomen in de ontwikkelingen en dilemma’s bij het OM. Het is de intentie om deze dag jaarlijks te organiseren. Midden …

Lees verder »

Meer online agressie tegen vrouwelijke lokale politici

Vrouwelijke lokale politici krijgen vaker met online agressie en geweld te maken dan hun mannelijke collega’s. Bijna de helft van de vrouwelijke politici in gemeenten, provincies en waterschappen heeft hiermee te maken gehad. Bij mannelijke politici gaat dit om ruim 35%. Vrouwen krijgen niet alleen vaker te maken met online agressie en geweld, maar zij ondervinden hier ook meer gevolgen …

Lees verder »

🎧Podcast: Combinatie groepsaanpak met persoonsgerichte aanpak

Beluister de podcast met Manon van Olst, procesregisseur jeugd, Zorg en Veiligheidshuis Groningen.  Manon deelt hierin haar visie over het thema: Combinatie groepsaanpak met persoonsgerichte aanpak Wat zijn de voordelen van een (sluitende) ketenaanpak? Waarom zijn zowel de groepsaanpak als de persoonsgerichte aanpak belangrijk? Hoe combineer je de groepsaanpak met de persoonsgerichte aanpak? Save the date! Op 20 maart 2025 …

Lees verder »

Beleidsverlamming in zorg en veiligheid tegengaan met opgaven gestuurd werken

Een integrale aanpak waarbij het zorg- en veiligheidsdomein samenkomen geven kwetsbare burgers een betere kwaliteit van leven én zorgt voor minder veiligheidsproblemen. Een domeinoverstijgende aanpak is echter lastig te realiseren. Igno Pröpper, grondlegger van Opgaven Gestuurd Werken en oprichter van Partners+Pröpper, stelt dat veel plannen en visies leiden tot ‘beleidsverlamming’. “Het kost energie, zonder enige connectie met ‘hoe dan?’, ‘met …

Lees verder »

Stop met hete aardappel doorspelen rondom de nazorg ex-gedetineerden

Jaarlijks keren er in Nederland 30.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij. 70% van deze groep recidiveert binnen zes jaar, door allerlei problematiek: zo zwaaien 3.000 tot 5.000 ex-gedetineerden af zonder geldig ID-bewijs. Goede nazorg in een ketensamenwerking is nodig voor de ex-gedetineerden. Welke rol speel je als coördinator nazorg ex-gedetineerden en wat kun je doen? Krist Dekkers, senior-adviseur met meer …

Lees verder »

🎧 Podcast: Samen verantwoordelijk voor een preventieve aanpak

Beluister de podcast met Marijke Drogt, criminoloog & adviseur jonge aanwas Straatwaarden, RIEC Marijke deelt hierin haar visie over het thema: Samen verantwoordelijk voor een preventieve aanpak In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: In hoeverre hebben we de juiste focus in de aanpak van jonge aanwas? Iedereen roept dat we integraal moeten samenwerken, maar hoe gaan we …

Lees verder »

Wetsvoorstel betere bescherming tegen mensenhandel naar de Tweede Kamer

De strafbaarstelling van mensenhandel wordt uitgebreider en eenvoudiger. Hierdoor kunnen daders van mensenhandel beter opgespoord en vervolgd worden. Slachtoffers worden zo beter beschermd. Dit staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer stuurt.  Daders …

Lees verder »

Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen ondermijning

De Belastingdienst gaat meer doen om de organisatie weerbaarder te maken tegen criminele ondermijning. Bijvoorbeeld door het oprichten van een eigen veiligheidsbureau, het verder verbeteren van de gebruikersregistratie – logging – van applicaties die door medewerkers van verschillende dienstonderdelen worden gebruikt en door het versterken van de screenen van eigen en extern personeel. Dat staat in de Kamerbrief over dit onderwerp van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit …

Lees verder »

Extra aandacht voor agressie en aangiftebeleid in zorg en welzijn

Agressie tegen medewerkers in zorg en welzijn is onacceptabel, maar komt helaas veel te vaak voor. Het is belangrijk om aangifte te doen; dit is een van de dingen die je kunt doen en het geeft een krachtig signaal af voor zowel dader als medewerker. Dit wordt echter nog weinig gedaan. Het ministerie van VWS organiseert daarom vanaf 22 april 2024 10 regionale bijeenkomsten …

Lees verder »

Dreigingen tegen Nederland urgenter in een wereld van grote onveiligheid

Voor de veiligheid van Nederland heeft de AIVD in 2023 niet alleen veel maar vaak ook urgente dreigingen moeten onderzoeken. Het grimmige beeld dat de AIVD vorig jaar schetste is in veel opzichten slechter geworden. Dat stelt de AIVD in het jaarverslag 2023. Steeds vaker zijn nationale dreigingen verbonden met internationale ontwikkelingen. Er is sprake van twee grote conflicten, er …

Lees verder »