Veiligheid

Hoe pak je incidenten door personen met onbegrepen gedrag aan?

De hoeveelheid incidenten door personen met onbegrepen gedrag neemt al jaren toe. Dagelijks krijgt de politie ruim 25 meldingen binnen over verwarde mensen die een gevaar vormen voor hun omgeving. Minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz en Minister voor Langdurige Zorg en Sport Helder spreken daarom van een “taai en complex maatschappelijk vraagstuk”. Waarom blijft dit aantal groeien en wat …

Lees verder »

Drillverordening Almelo onverbindend

Door prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en prof. mr. A.E. Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Fysieke verstoringen van de openbare orde ontstaan steeds vaker na een oproep op internet, facebook of WhatsApp en andere sociale media. Om ordeverstoringen te kunnen voorkomen, …

Lees verder »

Gewijzigd wetsvoorstel regulering sekswerk in consultatie

Sekswerkers moeten op een veilige en gezonde wijze hun werk kunnen doen. Misstanden, uitbuiting en dwang moeten we tegengaan. Hiervoor is meer zicht nodig op de branche. Een vergunningsplicht voor prostituees en exploitanten en meer uniforme regels helpen daarbij. Dit staat in het wetsvoorstel regulering sekswerk waarop een wijziging vandaag in consultatie gaat. Het bestaande wetsvoorstel bestaat in de kern …

Lees verder »

Hoe komen steeds meer jongeren in aanraking met criminaliteit?

Jongeren komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met criminaliteit. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, vindt ook Melvin Kolf, bestuurder en jongerenwerker bij Presikhaaf University. De jongeren knappen de vuile klusjes van criminelen op en raken verstrikt in het circuit. Ontsnappen is lastig, waardoor ze in de zware criminaliteit belanden. Waarom komen jongeren op steeds jongere leeftijd in aanraking met …

Lees verder »

Druk op politie was ook in 2022 hoog – samenleving verhardt

De druk op de politie bleef het afgelopen jaar groot. Zo steeg het totaal aantal misdrijven met 7% ten opzichte van 2021. Er werden in 2022 wel meer misdrijven opgelost (32%). Naast de stijging van het aantal misdrijven waren er klimaat- en stikstofprotesten, asielprotesten en geweld van hooligans. Regelmatig verhardden de protesten en zag de politie zich genoodzaakt om te …

Lees verder »

Gevangenis in Vught krijgt eigen zittingszaal

Er komt een zittingszaal binnen de muren van de penitentiaire inrichting in Vught. Hierdoor kunnen onderdelen van strafzaken straks binnen de gevangenis plaatsvinden en hoeven gedetineerden uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) minder vaak voor zittingen naar de rechtbank te worden gebracht. De gevangenis in Vught wordt de tweede locatie in Nederland waar berechting en detentie op één plek samenkomen, …

Lees verder »

Waarom is nazorg voor ex-gedetineerden belangrijk?

De nazorg van ex-gedetineerden wordt in de meeste gemeenten georganiseerd door een coördinator nazorg. Hij of zij heeft de belangrijke taak om ex-gedetineerden te begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving. Een goede informatiepositie en ketensamenwerking is hierbij cruciaal, zonder dit keert een groot deel van de ex-gedetineerden namelijk toch terug in de criminaliteit. Joost Vos, partner bij RONT Management …

Lees verder »

Herstelrecht als oplossing voor maatschappelijke onrust en overlast

Het herstelrecht is een rechtsvorm die niet focust op de dader, maar juist op schadeherstel. Gert Jan Slump, criminoloog en innovator strafrecht en herstelrecht bij Restorative Justice Nederland, stelt dat het een manier is om de gevolgen van maatschappelijke onrust collectief op te pakken. De oplossing van maatschappelijke onrust ligt namelijk voornamelijk bij de gemeenschap zelf, zegt Gert Jan. Hoe …

Lees verder »

Waarom neemt maatschappelijke onrust in de openbare ruimte toe?

Maatschappelijke onrust in de openbare ruimte zorgt voor een onveilig gevoel bij omwonenden. Het is dus belangrijk om de oorzaken op tijd te signaleren en aan te pakken. De urgentie is duidelijk, maar toch neemt maatschappelijke onrust toe. Nicole Nugteren, adviseur openbare orde en veiligheid bij MB-ALL, vertelt meer over de mogelijke oorzaken van onrust. Vier redenen voor de toename …

Lees verder »

Kabinet presenteert actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Samen met de samenleving en vele verschillende organisaties wil het kabinet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken. Onder meer met wet- en regelgeving, publiekscampagnes, het realiseren van een veilige werkomgeving, de rol van omstanders en goede hulpverlening moet dit maatschappelijke probleem worden bestreden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld passen niet in een veilige samenleving waarin we op een gelijkwaardige …

Lees verder »