Veiligheid

Douane, Politie en OM bundelen krachten in strijd tegen drugszendingen per post

Hit and run Postteam van start Douane, Politie en OM werken samen in een nieuw team, Hit and Run Postteam (HARP) om drugssmokkel per post tegen te gaan. Op woensdag 14 februari 2024 is deze samenwerking bekrachtigd door de betrokken partijen, het ministerie van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Aukje de Vries van het ministerie van Financiën (Toeslagen en Douane). …

Lees verder »

Verdrag ondertekend om internationale misdrijven beter aan te pakken

Op woensdag 14 februari 2024 hebben 32 staten het Verdrag van Ljubljana – Den Haag ondertekend in het Vredespaleis in Den Haag. Namens het Koninkrijk der Nederlanden ondertekende staatsecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg. Het internationale verdrag bevat afspraken over de juridische samenwerking bij het opsporen, vervolgen en berechten van internationale misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven …

Lees verder »

Rijksoverheid blijft werken aan aanpak racisme op de werkvloer

Binnen de Rijksoverheid ervaart 1 op de 10 medewerkers racisme. Dat blijkt uit een onderzoek naar racisme op de werkvloer dat onder een kleine 4500 medewerkers is gehouden. Verder onderzoek moet helder maken hoe de huidige aanpak van racisme op de werkvloer kan worden versterkt. De aanleiding voor de Persoonsenquête Rijk naar het onderwerp was de verkenning ‘Racisme bij BZ’ …

Lees verder »

Verklaring van ministerie van JenV over spoedoverleg met politie en OM over boerenprotestacties

De minister van Justitie en Veiligheid, de politie en het Openbaar MInisterie (OM) hebben vanochtend spoedoverleg gehad over de boerenprotestacties van de afgelopen dagen, de snelwegblokkades door Extintion Rebellion en protesten waarbij verwerpelijke leuzen worden gescandeerd. De maat is vol: dit is geen demonstreren, dit zijn geen protesten, dit zijn illegale acties of zelfs het plegen van misdrijven. Daar komen …

Lees verder »

Mogelijke kwetsbaarheden voor ondermijning in de gemeente

“Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze misbruiken hierbij plaatselijke infrastructuren die gemeenten vaak onbewust faciliteren. Dit is veelal onzichtbaar en veelzijdig van aard, en daarom complex”, zegt Frank van Summeren, Adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants. Wat zijn mogelijke kwetsbaarheden voor ondermijning in de gemeente? Onbewust ondermijning faciliteren in de gemeente Frank: “Producten en diensten van …

Lees verder »

eBook met podcasts en video’s over de aanpak van ondermijning

Overheden, bedrijven en burgers ondervinden schade van ondermijnende criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe woon, werk- en leefomgeving wordt bedreigd. Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze misbruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten waardoor overheden door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten …

Lees verder »

Douane onderschept fors meer cocaïne in 2023

In 2023 heeft de Douane bijna 60.000 kilogram cocaïne in beslag genomen. Dit is een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor, toen ruim 51.000 kilogram cocaïne in beslag werd genomen. De grootste hoeveelheden werden aangetroffen in de havens van Rotterdam en Vlissingen. Op de luchthavens verdubbelde het aantal kilo’s cocaïne dat de Douane onderschepte. Staatssecretaris Aukje de Vries …

Lees verder »

Stappenplan voor een gedegen veiligheidsplan tijdens jouw evenement

De meeste evenementen hebben een risicoanalyse uitgevoerd en op basis hiervan een veiligheidsplan opgesteld. Het belang van voordenken is nog groter geworden, omdat er een gedragsverandering bij bezoekers heeft plaatsgevonden. Je ziet hierdoor steeds vaker extreem gedrag, met alle gevolgen van dien. Roelf Pot, adviseur en trainer bij Crowdprofessionals, deelt een stappenplan voor een gedegen veiligheidsplan voor jouw evenement. Een …

Lees verder »

Nieuwe verordening maakt delen digitaal bewijsmateriaal van strafzaken binnen Europa makkelijker

Vanaf maart 2026 treedt in de Europese Unie de verordening ‘eEvidence’ in werking. De verordening is een verscherping van de bestaande afspraken over het delen van digitaal bewijsmateriaal tussen landen. Het betreft bewijsmateriaal in bestaande strafzaken die zijn opgeslagen bij internet dienstaanbieders. Bijvoorbeeld domeinbedrijven, mobiele telefoondiensten of online gamingdiensten.   In meer dan helft van de strafzaken is digitaal bewijsmateriaal …

Lees verder »