Veiligheid

Meer samenwerking Nederlandse en Belgische douane bij aanpak drugssmokkel

De Nederlandse en Belgische douane gaan in 2023 nog intensiever samenwerken in de strijd tegen de criminele drugssmokkel in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Dat heeft staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) vandaag in Antwerpen gezegd tijdens een gezamenlijke presentatie van de drugsvangsten in het afgelopen jaar in beide havens. Samen met de Belgische minister van Financiën, Vincent …

Lees verder »

Welke problematiek komen jongerenwerkers tegen?

Jongerenwerkers komen regelmatig kwetsbare jongeren tegen. Deze jongeren worden beïnvloed door criminelen die de quick wins van criminaliteit aantrekkelijk laten lijken. Zij raken hierdoor verstrikt in het circuit van zware criminaliteit en komen hier niet makkelijk meer uit. Hoe voorkomen we jonge aanwas in de criminaliteit? Kamal Qebayli, Jongerenwerker bij De SMD, vertelt over de problematiek die hij tegenkomt en …

Lees verder »

Kabinet pakt desinformatie aan

Het kabinet heeft een nieuwe rijksbrede strategie tegen desinformatie gepresenteerd. Deze strategie is gericht op het versterken van het publieke debat en het verminderen van de invloed van desinformatie, zo laten minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) aan de Kamer weten. De strategie is verzonden mede namens minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) …

Lees verder »

Nieuwe instrumenten in de aanpak van criminele praktijken

De aanpak van georganiseerde misdaad wordt versterkt met nieuwe instrumenten. Om witwassen tegen te gaan kunnen transacties waar een luchtje aan zit, straks met een spoedbevriezing tijdelijk worden vastgehouden voor onderzoek. Zo kan een stokje worden gestoken voor het wegsluizen van crimineel vermogen. Ook het smokkelen van contant zwart geld, wapens of drugs in verborgen ruimtes in auto’s, vrachtwagens of …

Lees verder »

Besluit Veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames naar Raad van State

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit Veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames (Vifo). In het besluit heeft het kabinet de technische details uitgewerkt van de wet Vifo, zoals de informatieverstrekking en bewaartermijnen van gegevens. Met de wet introduceren minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid een veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames …

Lees verder »

Welke aanpak van ondermijnende criminaliteit vergroot leefbaarheid?

Ondermijnende criminaliteit krijgt steeds meer aandacht in centrumgebieden, vakantieparken en bedrijventerreinen. Het frustreert het economisch functioneren, de leefbaarheid en de veiligheid van deze gebieden namelijk steeds verder. John Bardoel, adviseur en partner bij Ginder, pakt ondermijnende criminaliteit aan in diverse gebieden. Hierbij staat een gebiedsgerichte aanpak met zowel repressieve als preventieve middelen centraal. De problemen van ondermijnende criminaliteit “In de …

Lees verder »

De vijf belangrijkste ontwikkelingen in het openbare-orderecht

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen staat in deze podcast stil bij de belangrijkste ontwikkelingen in het openbare-orderecht. Volgens Franc zijn er veel ontwikkelingen gaande, maar steken er vijf bovenuit. De vijf belangrijkste ontwikkelingen zijn: online aangejaagde verstoring van de openbare orde, het lachgasverbod, Wet Bibob tweede tranche, inzet van bestuurlijke rapportages en het evenredigheidsbeginsel. Meer weten over …

Lees verder »

Nieuw actieplan overheid en ondernemers tegen criminaliteit

Ondernemers en de overheid werken samen om criminaliteit te voorkomen en terug te dringen. Sinds het aantreden van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid is met het bedrijfsleven gewerkt aan een nieuw actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026 en vandaag vastgesteld in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). De drie vastgestelde prioriteiten zijn: aanpak preventie cybercrime in het bedrijfsleven, aanpak georganiseerde misdaad en …

Lees verder »