Veiligheid

Werken houdt criminaliteit op afstand

Uit 2 onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar voren gekomen dat niet of nauwelijks werken en een laag inkomen criminaliteit in hand werkt. Inzetten op werken is daarom van groot belang in de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. SZW onderzocht de relatie tussen bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en criminaliteit in kwetsbare wijken. Daarnaast zoomde een …

Lees verder »

Verdragen VAE versterken aanpak georganiseerde misdaad

De internationale aanpak van georganiseerde misdaad wordt versterkt door onderlinge afspraken hierover tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft daartoe vandaag met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken twee bilaterale verdragen met VAE ingediend bij de Tweede Kamer; een over wederzijdse rechtshulp en een over uitlevering. De onderlinge afspraken met de VAE zijn …

Lees verder »

🎧 Podcast: datagedreven aanpak woonfraude

Beluister de podcast van Anton Siebert, beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid en projectmanager Scheerlicht, gemeente Diemen en dr. Jurriaan Souer, co-founder, Shintō Labs. Ze delen hierin hun visie over het thema datagedreven aanpak van woonfraude. In deze podcast geven ze antwoord op vragen als: Wat verstaan jullie onder woonfraude en hoe breng je dit aan het licht?Hoe kun je data optimaal …

Lees verder »

Openbaar Ministerie: traditionele misdaad en cybercriminaliteit smelten steeds meer samen

Sinds enkele jaren is er een toename in de versmelting van traditionele misdaad en cybercriminaliteit. Dat zegt het OM op de ONE-conference van 18 oktober jl., een groot internationaal cybersecuritycongres in Den Haag. Een inval waarbij naast kwaadaardige software ook drugs en wapens worden gevonden. Afpersers die ransomware én geweld inzetten. Digitale marktplaatsen met tips om geld wit te wassen, …

Lees verder »

🎧 Podcast: datagedreven aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen

Beluister de podcast van Jonas Stuurman en Jimmy Maan, onderzoekers Lectoraat Ondermijning, Avans Hogeschool. Ze delen hierin hun visie over het thema datagedreven aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Waarom is ondermijning op bedrijventerreinen een steeds groter wordend probleem?Hoe kunnen gemeenten inzicht krijgen in hetgeen zich afspeelt op een specifiek bedrijventerrein?Wat is het …

Lees verder »

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Minister Kaag van Financiën stuurt, mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is een belangrijke stap in het tegengaan van witwassen. Zo komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en …

Lees verder »

Meer vergoeding voor opruimkosten drugsafvaldumpingen

Criminelen lozen giftige stoffen die vrijkomen bij de productie van synthetische drugs vaak langs de openbare weg of in natuurgebieden. Dat heeft grote schade voor de bodem, het grondwater en de landeigenaren tot gevolg. Uitgangspunt is en blijft dat de vervuiler betaalt. Maar daders van illegale dumpingen zijn vaak lastig op te sporen. Onschuldige burgers mogen daarvan niet de dupe …

Lees verder »

Hoe creëer je meer resultaat in jouw veiligheidsnetwerk met minder overleg?

Ben jij onderdeel van een veiligheidsnetwerk? Je ontmoet en spreekt dan ongetwijfeld veel mensen die je bijstaat, adviseert en ondersteunt tijdens kwetsbare momenten en in crisis. Dit is nou net wat Marit Elders, docent bij de opleidingen Coördinator Evenementenveiligheid en Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid, zo bijzonder vindt aan het vak. Zij vertelt je in dit artikel meer over de …

Lees verder »

🎧 Podcast: waarom is het belangrijk om jonge aanwas uit de criminaliteit te halen?

Beluister de podcast van Leonie Willemsen, Hoofd Veiligheid, Gemeente Nijmegen. Ze deelt hierin haar visie over het thema jonge aanwas uit de criminaliteit. In deze podcast geeft ze antwoord op vragen als: Waarom is het zo belangrijk om jongeren vroegtijdig aan te pakken wanneer zij in de criminaliteit dreigen te raken?Hoe kunnen zorg- en veiligheidspartners samenwerken om te voorkomen dat …

Lees verder »

Geen landelijk verbod op lachgas. Lokale regels als substituut?

Door prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en prof. mr. A.E. Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam In 2014 wees het Europese Hof van de EU uitspraken die onder meer voor lachgas grote gevolgen zouden hebben. Het Hof besliste dat wanneer een substantie …

Lees verder »