Veiligheid

🎧 Podcast: veiligheidsinformatieknooppunt

Beluister de podcast met Edwin Metgod, adviseur Dataexpert. Hij deelt hierin zijn visie over het thema; veiligheidsinformatieknooppunt. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Hoe ondersteunt het veiligheidsinformatieknooppunt gemeenten in de uitvoering van de regierol en de wettelijke taken binnen de veiligheid, toezicht, handhaving, preventie en vergunningen? Op welke manier kan een overzicht worden verkregen van het netwerk …

Lees verder »

🎧 Podcast: integrale veiligheid en de aanpak van ondermijning in Apeldoorn

Beluister de podcast met Ewout Visser, regisseur ondermijning en Paulien Maassen, programmamanager integrale veiligheid, gemeente Apeldoorn Zij delen hierin hun visie over het thema; integrale veiligheid en de aanpak van ondermijning in Apeldoorn In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Wat is er zo uniek in de aanpak in Apeldoorn? Hoe werkt de gemeente intern maar ook met …

Lees verder »

Arbovisie 2040 ‘zero death’: nul doden op werk door slechte arbeidsomstandigheden

Het kabinet wil dat niemand meer overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden. Daarvoor is een trendbreuk nodig: een fundamentele verbetering in de manier waarop werkgevers, werknemers en de overheid omgaan met arbeidsomstandigheden. Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Arbovisie 2040, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nu overlijden jaarlijks ongeveer 4000 mensen door hun …

Lees verder »

Uitbreiding Wet Victoria aangenomen

Dinsdag 24 oktober 2023 heeft de Eerste Kamer – zoals verwacht – het wetsvoorstel tot verruiming van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester van woningen en niet voor publiek toegankelijke lokalen (artikel 174a Gemeentewet), met grote meerderheid aangenomen. Dat betekent dat de burgemeester deze bevoegdheid binnenkort daadwerkelijk kan gaan toepassen, waaronder bij: ernstige geweldplegingen in of nabij woningen of de dreiging …

Lees verder »

Reactie OM op enquête veiligheidsgevoel en bedreigingen magistraten

Vandaag zijn de resultaten gepubliceerd van een enquête van Platform Investico en De Groene Amsterdammer onder leden van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR), de vakbond voor officieren en rechters. De enquête ging over veiligheidsgevoelens, en in hoeverre magistraten te maken hebben met bedreigingen. Het OM is niet verbaasd over de resultaten van de enquête, maar vindt ze wel confronterend. In de afgelopen …

Lees verder »

Ministerraad stemt in met hoger strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid ingestemd met het naar de Tweede Kamer sturen van een wetsvoorstel om de maximale gevangenisstraf voor deelneming aan een terroristische organisatie die het plegen van de meest ernstige terroristische misdrijven beoogt, te verhogen van 15 naar 20 jaar. Nu de Raad van State zich over het wetsvoorstel heeft …

Lees verder »

Minister Yeşilgöz in de VAE voor verdere aanpak georganiseerde misdaad

Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) willen verder doorpakken in de strijd tegen de internationale georganiseerde criminaliteit. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft deze week tijdens een bezoek aan de VAE met de minister van Binnenlandse Zaken van het land, Zijne Hoogheid Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, hierover afspraken gemaakt in een Memorandum of Understanding (MoU). Ze …

Lees verder »

Integrale aanpak van ondermijning: de noodzaak van (door)ontwikkeling

Steeds meer partijen binnen het publiek domein kijken bij de integrale aanpak van ondermijning naar de mogelijkheden van het bestuur. Enerzijds door een actieve rol van bestuurlijke overheden, anderzijds door het bestuursrecht als instrumentarium. Gerard Blonk, interventiestrategist, stelt dat andere onderwerpen daarbij aandacht moeten krijgen om bestuurlijk echt succesvol te zijn. “Het is belangrijk dat bepaalde omstandigheden beter worden onderkend …

Lees verder »

🎧 Podcast: datavolwassenheidsscan ondermijning

Beluister de podcast met Sabine Verbeek, projectleider bij zicht op ondermijning en Robert Jacobs, coördinator Verhogen Informatiepositie Overheid (VIP)  bij Taskforce RIEC Brabant-Zeeland. Ze delen hierin zijn visie over het thema; datavolwassenheidsscan ondermijning. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Wat is de Datavolwassenheidscan? Hoe is de Datavolwassenheidscan ontstaan? Hoe zijn de ervaringen met deze scan? Op zoek naar …

Lees verder »

Data is de nieuwe goudmijn waar criminelen steeds meer gebruik van maken

In drie jaar tijd zou een 21-jarige man uit Zandvoort samen met medeverdachten miljoenen hebben verdiend met het afpersen en afdreigen van bedrijven en instellingen in binnen- en buitenland. De man heeft ook ingebroken op de netwerken van bedrijven en instellingen en daar gegevens gestolen. Op zijn computer zijn vermoedelijk gestolen persoonsgegevens aangetroffen van tientallen miljoenen personen, deels verkregen door …

Lees verder »