Prinsjesdag 2023: de democratische rechtsstaat beschermen

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit heeft een impact op de democratische rechtsstaat. De gepresenteerde plannen tijdens Prinsjesdag 2023 bevatten dan ook investeringen om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Daarnaast zijn jeugdbescherming en legale migratie aandachtspunten voor het kabinet. Hoe zien de gepresenteerde plannen eruit?

Hoe beschermen we de democratische rechtsstaat?

De democratische rechtsstaat moet blijven functioneren, daarvoor moeten criminelen opgespoord en vervolgd worden. Het kabinet stelt daarom structureel € 112 miljoen extra beschikbaar om het stelsel bewaken en beveiligen te verbeteren en uit te breiden. Ondermijnende criminaliteit mag niet de overhand krijgen, daarom gaan politie, OM, private partijen en rechtsspraak samenwerken op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Deze aanpak rust op vier pijlers:

  1. Voorkomen dat kwetsbare jongeren terechtkomen of verder afglijden in de criminaliteit
  2. Verstoren of doorbreken van het verdienmodel van criminele netwerken
  3. Bestraffen van daders
  4. Beschermen van mensen die dagelijks in de frontlinie van de aanpak staan

Daarnaast groeit de digitale dreiging van criminelen en andere landen en verandert dit voortdurend. Dit levert voor burgers en organisaties risico’s op die leiden tot financiële schade en het functioneren van de Nederlandse maatschappij doorbreken. We moeten daarom vasthouden aan de ingezette Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 en deze uitvoeren.

Investeringen in jeugdbescherming

Ieder kind heeft het recht om thuis veilig op te groeien en zich te ontwikkelen. Als dit niet mogelijk is, moeten gezinnen hulp en ondersteuning krijgen. Een rechter kan ouders jeugdbescherming opleggen als een kind tot 18 jaar niet veilig kan opgroeien in het gezin. Het kabinet trekt dit jaar € 43 miljoen uit voor de jeugdbescherming. Dit geld moet de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming verlagen. Ze gebruiken het namelijk om nieuwe jeugdbeschermers aan te trekken en bestaande jeugdbeschermers te behouden. Zij krijgen hierdoor meer tijd om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. Jeugdbescherming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, gemeenten en gecertificeerde instellingen. Na dit jaar trekt het kabinet jaarlijks € 50 miljoen uit voor jeugdbescherming.

Legale migratie versterken

Komend jaar migreren er weer mensen naar Nederland, om wat voor reden dan ook. Het kabinet stelt ruim € 4 miljard beschikbaar om de instroom beter te beheersen, doorstroom te stimuleren en uitstroom sneller te realiseren. Legale migratie verbetert door zorgvuldig te beslissen op verblijfsaanvragen. Stabiele opvangcapaciteit om schommelingen in de instroom van asielzoekers beter aan te kunnen, is daarnaast een aandachtspunt. De vaste capaciteit bij het COA wordt stapsgewijs uitgebreid naar 41.000 plekken. Gemeenten worden ondersteund in het realiseren van opvangplekken. Mogen mensen niet blijven? Dan is de terugkeer naar land van herkomst bevorderd. Daarnaast is de verwachting dat de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense ontheemden met een jaar verlengd wordt. In 2024 is € 3,2 miljard begroot voor de gemeentelijke en particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne.

Aan de slag met de aandachtspunten

Wil jij jouw steentje bijdragen om de veiligheid van de democratische rechtsstaat te bevorderen? Bezoek dan een van de evenementen van SBO in het vakgebied veiligheid. Je ontmoet hier gelijkgestemden, zodat jullie ervaringen kunnen delen. Deze opleidingen zijn ook mogelijk als Incompany-traject op maat.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Gemeente Utrecht speelt grote rol bij de aanpak van criminaliteit in de stad en de regio

Op 18 september opent burgemeester Sharon Dijksma als official host de 9e editie van het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *