Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaat 25 jaar; hoelang heb jij hem al?

Op 1 januari 1994 is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht geworden voor alle werkgevers. Met de RI&E onderzoek je in welke mate het werk gevaar oplevert of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van jouw werknemers. De RI&E jaar bestaat dit jaar dus 25 jaar! Hoelang heeft jouw organisatie al een RI&E?

Belang van een RI&E

Helaas hebben nog steeds niet alle bedrijven een RI&E. Uit onderzoek van Inspectie SZW blijkt dat vooral kleine bedrijven er vaak geen hebben. Het ontbreekt veelal aan het hebben van een plan van aanpak of een preventiemedewerker. Het is echter heel belangrijk om een RI&E te hebben; jouw werknemers hebben namelijk recht op goede arbeidsomstandigheden. Tegelijkertijd zijn er ook voordelen voor jouw organisatie; werknemers zijn positiever en productiever en er worden minder ziekteverzuimkosten gemaakt.

Het opstellen van een RI&E in 5 stappen:

  1. Inventariseer alle risico’s van jouw bedrijf
  2. Bepaal hoe groot de risico’s zijn en zet ze in volgorde van belangrijkheid
  3. Stel een plan van aanpak op waarin staat wie, wanneer, welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen
  4. Laat de RI&E toetsen door een Arbo deskundige op wettelijke eisen (wanneer jouw organisatie meer dan 25 werknemers in dienst heeft)
  5. Evalueer en verbeter het plan van aanpak

Veilig werken, een continue proces

Jouw bedrijf veranderd continue en dus ook de risico’s die jouw werknemers lopen. Het is dus belangrijk om regelmatig jouw plan van aanpak te bekijken en de voorgang te beoordelen. Het veilig werken is een continue proces.

In de opleiding Safety Manager leer je veiligheidsrisico’s te signaleren, inventariseren en evalueren. Je leert hoe je voldoet aan arbowetgeving en een veilige en gezonde werkomgeving voor jouw werknemers creëert.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). Deze wet …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *