Tien vruchtbare voedingsbodems voor Maatschappelijke Onrust

De afgelopen jaren zien we discussies verharden en tegenstellingen worden (in de media) uitvergroot. Dit kan leiden tot maatschappelijke onrust of zelfs een sociale crisis. Maar welke factoren zijn een voedingsbodem voor maatschappelijke onrust? In dit blog delen wij 10 vruchtbare voedingsbodems:

 1. Inkomen en/of werkomstandigheden
  Denk aan: (angst voor) ontslag, achteruitgang in inkomsten, armoede, arbeidsonrust, economisch zwaar weer, inflatie of bestaans(on)zekerheid
 2. Wonen
  Denk aan: een extreem krappe woningmarkt en denk lokaal aan onzekerheid door sloop/nieuwbouw en renovatie, ernstige verloedering van woningen/woonomgeving, nabije plaatsing van opvangcentra of zeer ongewenste functies (drugs, daklozen, prostituees)
 3. De (identiteit van de) eigen groep
  Denk aan specifieke religieuze groepen, voetbalfans, gemeentelijke herindeling, migratie
 4. Zaken, symbolen en locaties die gezien worden als ‘heilig’
  Denk aan de ontheiliging van heiligen (van God tot Zwarte Piet), of heilige plaatsen, of aan het doorbreken van zware taboes
 5. Burgerrechten en grondrechten
  Dit geld vooral voor groepen mensen op het gebied van etniciteit, geloof, seksuele geaardheid, lhbti+ e.d.
 6. Persoonlijke veiligheid
  Denk aan een plotselinge golf van verkrachtingen, inbraken, geweld (of de angst daarvoor)
 7. Veiligheid van kinderen
  Voorbeelden hiervan zijn een pedoseksueel in de wijk op school of op de creche of moord/geweld gericht op kinderen.
 8. Vrede en politieke stabiliteit
  Denk aan een terrorisme dreiging, bomaanslagen, onzekerheid door oorlog of internationale spanningen (speelt meestal nationaal; ga de invloed na op wijk/doelgroep)
 9. Milieu/gezondheid
  Denk aan giffabrieken, gevaarlijke stoffen, kappen van bos of het aantasten van de natuur
 10. Er is sprake van (sluimerende) onrust over de aantasting van andere zaken/belangen en/of oplopende emoties in wijk of doelgroep
  Denk aan: handtekeningenacties (ook online), demonstraties, bijeenkomsten of acties

(Sociale) media kunnen onrust aanjagen, uitvergroten en versnellen. De virtuele wereld heeft dan – via de hoofden, harten en het gedrag van (groepen) mensen – effecten op de fysieke ‘echte’ wereld.

Het is van groot belang om maatschappelijke onrust vroegtijdig te signaleren om daarmee te proberen het verdere proces van oververhitting voor te zijn en te de-escaleren. Signaleren kan alleen als er voldoende oren, ogen en voelsprieten in de wijk en onder specifieke doelgroepen aanwezig zijn. In de opleiding omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering leer je wat de aard van maatschappelijke onrust is en hoe je vroegtijdig signaleert en adequaat en preventief ingrijpt.

Dit blog komt uit het rapport ‘Wei Ji en de menselijke maat’ en is geactualiseerd op basis van huidige problematiek.

Hoe ga jij om met maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering?


Tijdens de cursus omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering ga je aan de slag met:

 • De balans tussen het beschermen van de democratische rechtsorde en het treffen van maatregelen om de openbare orde te handhaven
 • Omgaan met opruiingen via social media en online openbare ordeverstoringen
 • Regie voeren en wat je van jouw netwerkpartners mag verwachten in de samenwerking

3 dagen – 5, 12 en 19 juni 2024 – Meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *