Voetbalseizoen 2022/’23: minder incidenten in de stadions, meer zaken voor de rechter gebracht

In het seizoen 2022/’23 lag het aantal wanordelijkheden en incidenten in het betaald voetbal onder dat van het seizoen ervoor. Deze cijfers liggen echter nog steeds ruim boven die van voor de coronatijd. Het aantal zaken dat voor de rechter is gebracht is met 250% gestegen. Dit blijkt uit de cijfers van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) en uit de Veiligheidsmonitor van de KNVB, die vandaag wordt gepubliceerd.

De cijfers zijn afkomstig uit het Ketenvoorziening Voetbal (KVV), het registratiesysteem waarin politie incidenten rondom voetbalwedstrijden registreert. Het blijkt dat het aantal incidenten in en rond de stadions (inclusief Europees voetbal) is gedaald van 893 (2021/’22) naar 725 (2022/’23). Waarbij echter wel een groot deel van de wedstrijden zonder of met minder publiek werd gespeeld.

’Voetbal is de grootste sport in ons land. Het doel is om alle goedwillende supporters te laten genieten van gastvrij en veilig voetbal. Degenen die dat verstoren door zich te misdragen, worden door het OM opgespoord en strafrechtelijk aangepakt”, zegt René de Beukelaer, hoofdofficier van justitie in Amsterdam en landelijk portefeuillehouder voetbal binnen het OM.

Strafrecht

Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn er 422 zaken binnengekomen die vooral te maken hebben met geweld, vernieling, discriminatie, vuurwerk, drugs en het niet opvolgen van bevelen. Een seizoen eerder waren dit er nog 640. De rechter heeft in het voetbalseizoen 2022/’23 145 beslissingen genomen in deze zaken. Dat is een stijging van ongeveer 250% in vergelijking met de jaren voor Corona. Van deze beslissingen heeft de rechter 132 verdachten veroordeeld tot een straf. In ongeveer 45% van de gevallen werd een gevangenisstraf opgelegd, terwijl in de overige gevallen boetes en/of werkstraffen werden uitgedeeld.

Daarnaast heeft de rechter afgelopen seizoen 49 keer een locatiegebod of -verbod (een stadionverbod door de rechter) opgelegd. Een jaar eerder gebeurde dit 20 keer en in de jaren voor Corona gebeurde dit hoogstens 5 keer per seizoen. Verder heeft de rechter in het seizoen ’22/’23 tien keer ook een meldplicht opgelegd.

Kijk voor alle cijfers en de bijbehorende duiding op de factsheet Voetbal en Veiligheid.

KNVB

De KNVB heeft een Veiligheidsmonitor opgemaakt over het seizoen 2022/’23. Hieruit blijkt dat de pakkans is verhoogd voor incidenten gepleegd binnen de stadions in Nederland. Lees hier het persbericht van de KNVB en de bijbehorende Veiligheidsmonitor.

Factsheet voetbal & veiligheid seizoen 2022/2023

In het seizoen 2022/’23 lag het aantal wanordelijkheden en incidenten in het betaald voetbal onder dat van het seizoen ervoor. Deze cijfers liggen echter nog steeds ruim boven die van voor de coronatijd. Het aantal zaken dat voor de rechter is gebracht is met 250% gestegen. Dit blijkt uit de cijfers van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) en uit de Veiligheidsmonitor van de KNVB.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *