Belang van waarheidsvinding vs. het belang van geheimhouding

Geheimhoudingsplicht en inbeslagneming van medische gegevens in de zorg is een veelbesproken onderwerp. Aan de hand van een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam gaan mr. Mieke de Die en mr. Caren Velink dieper in op dit onderwerp het belang van waarheidsvinding tegenover het belang van geheimhouding. Vaste rechtspraak is, zoals de rechtbank in haar beschikking ook aanhaalt, dat het verschoningsrecht niet absoluut is.

De casus

Jegens een patiënte was een verdenking van zware mishandeling met voorbedachten rade dan wel gekwalificeerde zware mishandeling, dan wel dood door schuld gerezen. In het kader van het opsporingsonderzoek vorderde het OM, met verwijzing naar de door patiënte verstrekte toestemming, het medische dossier bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis maakte echter gemotiveerd bezwaar tegen de vordering met verwijzing naar de op hem rustende geheimhoudingsplicht en het beroepsgeheim van zijn medewerkers. Daarop volgde een bevel van de rechter-commissaris.

In dit geval plaatste het ziekenhuis vraagtekens bij de door de patiënte verleende toestemming en wilde daar niet zonder meer van uitgaan. Het ziekenhuis volhardde dan ook zijn standpunt. In deze casus oordeelde de rechtbank aan de hand van vijf volgens vaste jurisprudentie geldende criteria dat er geen sprake was van zeer uitzonderlijke omstandigheden die meebrengen dat het belang dat de waarheid aan het licht komt, moet prevaleren boven het verschoningsrecht van het ziekenhuis.

Lees de volledige casus en bijbehorende noot

Conclusie noot

Volgens mr. Mieke de Die en mr. Caren Velink maakt de uitspraak maar weer eens duidelijk dat het beroepsgeheim en het daaraan verbonden verschoningsrecht van wezenlijk belang zijn voor de zorg. Niet omdat hulpverleners zich daarachter zouden willen verschuilen, maar omdat zij stáán voor het verlenen van goede zorg en dat kan alleen als vertrouwen én vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn.

Mr. Mieke de Die en mr. Caren Velink zijn beiden gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij de focus leggen op zorgaanbieders. In 2011 hebben zij samen een kantoor opgericht en daarbij zijn zij ook docent van onze Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg waarvoor dit artikel zeer toepasselijk is.

Tijdens de Verkorte opleiding Jurist in de Zorg krijgt u in 5 dagen volledig inzicht in het gezondheidsrecht en kunt u de kwaliteit van uw juridisch zorgadvies verhogen.
Bekijk het volledige opleidingsprogramma

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Onderbezetting is geen excuus bij de tuchtrechter

Maar liefst twee zorgverleners zijn door het Tuchtcollege berispt toen zij bleven doorwerken terwijl er …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *