Deze wetten financieren de gezondheidszorg

Financiering is van vitaal belang om toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg te waarborgen. Premies, belastingen en gemeentelijke financiering dekken de zorgkosten. Hiermee streven we naar een duurzaam en inclusief gezondheidszorgsysteem.

Verschillende wetten spelen een belangrijke rol in de financiering:

  1. Zorgverzekeringswet
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning
  3. Wet langdurige zorg
  4. Jeugdwet

Dankzij deze wetten is zorg en ondersteuning voor alle burgers toegankelijk. Hoe dragen ze bij aan de financiering van de gezondheidszorg?

Deze wetten financieren de gezondheidszorg

1. Zorgverzekeringswet: de basis van financiering in de gezondheidszorg

De Zorgverzekeringswet (Zvw) vormt de financiële basis van de gezondheidszorg in Nederland. Deze wet omvat alles omtrent de verplichte basisverzekering voor burgers. Iedereen betaalt premie aan zorgverzekeraars, die vervolgens de zorgkosten dekken. De Zvw bepaalt ook de inhoud en dekking van de basisverzekering, evenals de eigen bijdragen en het verplicht eigen risico.

2. Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft betrekking op de financiering van langdurige zorg en ondersteuning voor mensen thuis. Het doel van deze wet is om ouderen, mensen met een beperking en mensen met psychische problemen te helpen om zelfstandig te functioneren in de samenleving. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en zorgen voor de benodigde zorg en ondersteuning.

3. Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de financiering van langdurige zorg voor mensen met een ernstige, chronische aandoening of beperking. De Wlz voorziet in de kosten van intensieve, langdurige zorg, zoals verblijf in een verpleeghuis of instelling. De wet wordt gefinancierd uit algemene middelen, waaronder belastinginkomsten.

4. Jeugdwet

De Jeugdwet financiert zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen. Het doel is om kinderen en jongeren de nodige zorg te bieden bij opgroeiproblemen, psychische problemen, verslaving en andere uitdagingen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en financiering van jeugdzorg.

Krijg meer inzicht in de Nederlandse gezondheidszorg 

Wil jij meer weten over hoe de gezondheidszorg in Nederland georganiseerd is? Niet alleen qua financiering, maar ook qua bijvoorbeeld wetgeving, privacy en digitalisering? Bekijk de cursus Inzicht in de Zorg.

Deze cursus is ideaal als je nieuw bent binnen de zorg, als je wil overstappen naar een andere functie in het zorgveld, of je veel samenwerkt met de zorgsector.

Download de brochure >>

Goed om te weten: deze cursus is ook volledig op maat te volgen als incompany-traject.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

‘Opleiding ‘Jurist in de zorg’ is grondig én breed’

Binnenkort start weer de verkorte opleiding tot jurist in de zorg. Hoofddocent Joris Rijken beschrijft …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *