Uniformiteit wurgt innovatie. Laat duizend bloemen bloeien bij EPD’s: begin bij organisatie, niet de techniek

Blog door Giel Smidt, productmanager, PinkRoccade Healthcare

PINKROCCADE_ZORG_FCPleidooien voor één alomvattend gezondheidsdossier lijken logisch, maar negeren de voordelen van veelzijdigheid. Marktwerking, innovatie en kwaliteitsverbetering zijn gebaat bij variatie. We hebben systemen nodig die met elkaar communiceren en organisaties die kunnen samenwerken.

Ogenschijnlijk is er weinig in te brengen tegen de pleidooien om de ‘wildgroei’ van platforms voor persoonlijke gezondheidsdossiers tegen te gaan. Uniformering werkt efficiënter, voorkomt verwarring bij patiënt en professional en zal kosten besparen, is de verwachting. De argumenten zijn het zorgequivalent van de klassieke T-Ford die in de jaren twintig in alle kleuren verkrijgbaar was zolang het maar zwart was. Deze stellingname gaat echter voorbij aan wezenlijke aspecten die ervoor pleiten om juist niet te kiezen voor een alomvattend uniform systeem. Juist variatie en voortgezette doorontwikkeling zal leiden tot het beste resultaat. Daar zijn meerdere argumenten voor.

Experimenteren

Allereerst is de wereld van EPD’s nog volop in ontwikkeling. Er is nog geen zaligmakend ultiem concept dat altijd voor iedereen in elke situatie optimaal is –en het is de vraag of dit ooit zover zal komen. Zowel in technologie als procesgang wordt er noodzakelijkerwijs nog volop geëxperimenteerd en is de uitwisseling van kennis, ervaringen en best practices de beste garantie voor daadwerkelijke verbetering.

Variëteit in concepten hoeft geen belemmering te zijn zolang wordt voldaan aan het belangrijkste criterium voor elk ICT-gereedschap: de mogelijkheid om te kunnen communiceren en uitwisselen met andere systemen. Streef daarom niet naar een ultiem systeem dat de volledige keten omvat, maar naar oplossingen die briljant functioneren voor een of meerdere schakels en die naadloos aansluiten op de andere delen van de keten. De belangrijkste vraag is: hoe gebruiken we data/IT om tot optimale samenwerking te komen? Het antwoord op deze vraag staat centraal in onze aanpak. De vertaling daarvan is veelzijdig, maar begint altijd bij de cliënt.

Dialogen ondersteunen

Om de cliënt de regie te geven zoals de minister, het publiek en veel zorgverleners willen, moeten we aanvaarden dat de grote uitdaging niet zozeer de technologie is, als wel de organisatie. Cliënten en mantelzorgers digitaal toegang geven tot het zorgdossier vergt immers nogal wat van organisaties: van de inrichting van de informatiehuishouding tot privacyregelgeving, klachtenprocedures en protocollen voor data-uitwisseling binnen de keten. Zij moeten op zoek naar een goed evenwicht tussen de autonomie van zorgverlener en –ontvanger. Binnen ons concept ‘mijnCaress’ hebben we de ervaring dat de data-uitwisseling tussen het het medewerkerportaal en cliëntportaal de dialoog actief ondersteunt. Maar daarvoor dienen beide groepen wel dezelfde taal te spreken. Dat is bij uitstek een organisatorische uitdaging. Technologie is in algemene zin voorhanden in de vorm van duizenden apps en tientallen varianten smartphone en tablets.

Creativiteit kanaliseren

Iedereen is het erover eens dat het EPD-landschap beter kan en moet. Ons inziens dienen we een model met afgewongen uniformiteit te vermijden. Wel is het aan de overheid en toezichthouders om de kaders te schetsen waarbinnen data-uitwisseling moet plaatsvinden. Laat vervolgens de markt – opdrachtgevers in samenwerking met dienstverleners – best practices opleveren en daadwerkelijk kennis uitwisselen. Uniformiteit smoort innovatie, daar zijn voldoende voorbeelden van. Gekanaliseerde vrijheid creëert daarentegen creativiteit en kwaliteitsverbetering. En daar is iedereen bij gebaat.

69073-banner-660x130

 

 

 

 

 

Mobile Healthcare is hét ontmoetingspunt voor meer dan 500 spelers uit de mhealth value chain. Het Mobile Healthcare event biedt u een overzicht van best-practices van eHealth implementaties, visies en strategieën en het brengt de belangrijkste spelers uit de mHealth value chain bij elkaar. Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

‘Opleiding ‘Jurist in de zorg’ is grondig én breed’

Binnenkort start weer de verkorte opleiding tot jurist in de zorg. Hoofddocent Joris Rijken beschrijft …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *