sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

eBook Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Het kabinet blijft stevig inzetten op een brede preventieaanpak van jonge aanwas in de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Verdachten zijn steeds jonger en de delicten steeds zwaarder (zoals drugshandel, geweld en wapenbezit). Jongeren met risicofactoren hebben een verhoogde kans om af te glijden in de criminaliteit. Risicofactoren zijn o.a. een zwakke(re) sociale omgeving, kwetsbare gezinssituatie, schoolverzuim, armoede, verkeerde vrienden of …

Lees verder »

eBook Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering

Discussies verharden en tegenstellingen worden (in de media) uitvergroot. Dit kan leiden tot maatschappelijke onrust of zelfs een sociale crisis. Vrijheid van meningsuiting is belangrijk in onze democratische samenleving. Tegelijkertijd wil je ervoor zorgen dat deze verharding de maatschappij niet ontwricht of vergaande gevolgen heeft voor het veiligheidsgevoel en de handhaving van de openbare orde. Onderwerpen die in dit e-book …

Lees verder »

eBook Wet Bibob

Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.Onderwerpen die in dit e-book aan bod komen: Ruimere mogelijkheden voor informatiedeling …

Lees verder »

🎧 Podcast: invloed nieuwe omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) op brandveiligheid

Beluister de podcast met Kitty Haas, Managing Partner bij EFPC, Risk & Safety Consultants. Kitty deelt hierin haar visie over de invloed van de nieuwe omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) op brandveiligheid van gebouwen. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Welke veranderingen brengt de omgevingswet met zich mee op het gebied van brandveiligheid en wat betekent dit …

Lees verder »

Tien vruchtbare voedingsbodems voor Maatschappelijke Onrust

De afgelopen jaren zien we discussies verharden en tegenstellingen worden (in de media) uitvergroot. Dit kan leiden tot maatschappelijke onrust of zelfs een sociale crisis. Maar welke factoren zijn een voedingsbodem voor maatschappelijke onrust? In dit blog delen wij 10 vruchtbare voedingsbodems: Inkomen en/of werkomstandighedenDenk aan: (angst voor) ontslag, achteruitgang in inkomsten, armoede, arbeidsonrust, economisch zwaar weer, inflatie of bestaans(on)zekerheid …

Lees verder »

🎥 Video: datagedreven werken in de integrale aanpak van ondermijning

Bekijk de video met Robert van Brakel, management consultant bij C3 group en docent bij de jaaropleiding integrale aanpak van ondermijning. Robert geeft in deze video antwoord op: Wat kunnen toegang tot data en slimme technologie bijdragen aan de aanpak van ondermijning? Hoe verbind je verschillende soorten data om tot een ondermijningsbeeld te komen? Hoe benut je data om tot …

Lees verder »

Veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid van gebouwen

Het is belangrijk dat een bouwwerk geen gevaar oplevert voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), informeerde 20 december jl. de Kamer over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van …

Lees verder »

Doxing vanaf 1 januari 2024 strafbaar

Doxing, het (online) delen van iemands persoonlijke gegevens voor intimiderende doeleinden, is vanaf 1 januari 2024 strafbaar gesteld. Het gaat bij doxing bijvoorbeeld om het openbaar maken van adresgegevens, contactgegevens of andere gevoelige privéinformatie die door kwaadwillenden gebruikt kan worden om mensen online of fysiek lastig te vallen Strafmaat Het Openbaar Ministerie (OM) maakt bij het bepalen van de strafeis gebruik …

Lees verder »

Nieuwe politie-cao ondertekend

De politiebonden, directeur-generaal politie en veiligheidsregio’s Monique Vogelzang van Justitie en Veiligheid en korpschef Van Essen hebben vandaag de nieuwe politie-cao ondertekend. Het salaris van politiemensen gaat met gemiddeld 9,5% omhoog gedurende de looptijd van de cao van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025. Op 17 november 2024 bereikten de partijen een onderhandelaarsakkoord. De politiebonden hebben dit …

Lees verder »

Minister Yeşilgöz tekent uitleveringsverdrag met Marokko

Nederland en Marokko versterken de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft vandaag met de minister van Justitie van Marokko, Abdellatif Ouahbi, een bilateraal uitleveringsverdrag ondertekend. Met behulp van dit verdrag wordt de samenwerking in de strijd tegen internationale (drugs)criminaliteit verder versterkt. ,,Georganiseerde misdaad kent geen grenzen. Internationale criminele netwerken gaan meedogenloos te werk …

Lees verder »