sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Douane onderschept fors meer cocaïne in 2023

In 2023 heeft de Douane bijna 60.000 kilogram cocaïne in beslag genomen. Dit is een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor, toen ruim 51.000 kilogram cocaïne in beslag werd genomen. De grootste hoeveelheden werden aangetroffen in de havens van Rotterdam en Vlissingen. Op de luchthavens verdubbelde het aantal kilo’s cocaïne dat de Douane onderschepte. Staatssecretaris Aukje de Vries …

Lees verder »

Stappenplan voor een gedegen veiligheidsplan tijdens jouw evenement

De meeste evenementen hebben een risicoanalyse uitgevoerd en op basis hiervan een veiligheidsplan opgesteld. Het belang van voordenken is nog groter geworden, omdat er een gedragsverandering bij bezoekers heeft plaatsgevonden. Je ziet hierdoor steeds vaker extreem gedrag, met alle gevolgen van dien. Roelf Pot, adviseur en trainer bij Crowdprofessionals, deelt een stappenplan voor een gedegen veiligheidsplan voor jouw evenement. Een …

Lees verder »

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van een wijk. Het team bestaat uit verschillende specialisten, waardoor er snel geschakeld wordt in het geval van een hulpvraag. Het kennisinstituut Movisie onderzoekt het functioneren van deze teams al sinds 2014, om zodoende de stand van zaken van wijkteams in kaart te brengen. Wat zijn …

Lees verder »

Nieuwe verordening maakt delen digitaal bewijsmateriaal van strafzaken binnen Europa makkelijker

Vanaf maart 2026 treedt in de Europese Unie de verordening ‘eEvidence’ in werking. De verordening is een verscherping van de bestaande afspraken over het delen van digitaal bewijsmateriaal tussen landen. Het betreft bewijsmateriaal in bestaande strafzaken die zijn opgeslagen bij internet dienstaanbieders. Bijvoorbeeld domeinbedrijven, mobiele telefoondiensten of online gamingdiensten.   In meer dan helft van de strafzaken is digitaal bewijsmateriaal …

Lees verder »

Hoe stel je meetbare doelen als L&D-afdeling?

Myrthe Wildeboer is adviseur leren en ontwikkelen bij de gemeente Den Haag. Ze is in deze rol verantwoordelijk voor de inzet van het leermanagementsysteem en adviesvragen rondom leren en ontwikkelen binnen de gemeente. Gemeente Den Haag wil meer datagedreven werken, en de L&O-afdeling is geen uitzondering. Myrthe schreef zich in voor het leertraject Learning Analytics om te achterhalen hoe de …

Lees verder »

Excessen overschaduwen verder overzichtelijke jaarwisseling

De jaarwisseling van 2023-2024 is met minder incidenten en op veel plaatsen overzichtelijk verlopen. Tegelijk zorgden excessen met zware explosies van geweld, verstoringen van de openbare orde en wanordelijkheden met vaak illegaal vuurwerk voor gewonden en schade in het land. Zo werden bijna 300 politieagenten en andere personen met een publieke taak slachtoffer van fysiek en verbaal geweld. Ook is …

Lees verder »

eBook Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Het kabinet blijft stevig inzetten op een brede preventieaanpak van jonge aanwas in de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Verdachten zijn steeds jonger en de delicten steeds zwaarder (zoals drugshandel, geweld en wapenbezit). Jongeren met risicofactoren hebben een verhoogde kans om af te glijden in de criminaliteit. Risicofactoren zijn o.a. een zwakke(re) sociale omgeving, kwetsbare gezinssituatie, schoolverzuim, armoede, verkeerde vrienden of …

Lees verder »

eBook Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering

Discussies verharden en tegenstellingen worden (in de media) uitvergroot. Dit kan leiden tot maatschappelijke onrust of zelfs een sociale crisis. Vrijheid van meningsuiting is belangrijk in onze democratische samenleving. Tegelijkertijd wil je ervoor zorgen dat deze verharding de maatschappij niet ontwricht of vergaande gevolgen heeft voor het veiligheidsgevoel en de handhaving van de openbare orde. Onderwerpen die in dit e-book …

Lees verder »

eBook Wet Bibob

Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.Onderwerpen die in dit e-book aan bod komen: Ruimere mogelijkheden voor informatiedeling …

Lees verder »