sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Hoe draagt een NT2-opleiding bij aan de Nederlandse taalverwerving van anderstalige leerlingen?

De populatie anderstaligen in Nederland groeit gestaag sinds de komst van gastarbeiders in de jaren zestig en zeventig. Een veelvoorkomende misvatting is dat migrantenkinderen de Nederlandse taal beheersen, omdat zij in Nederland zijn geboren. De kans is echter groot dat zij vooral hun moedertaal spreken, waardoor ze de Nederlandse taal niet voldoende beheersen en talloze problemen ondervinden in het onderwijs. …

Lees verder »

Wat zijn de veertien meest effectieve leerstrategieën?

Is een deel van jouw leerlingen of studenten niet gemotiveerd of halen ze niet de resultaten die je zou verwachten? De inzet van effectieve leerstrategieën bevordert het zelfregulerend leren van leerlingen en studenten, waardoor motivatie toeneemt en resultaten kunnen verbeteren. Petra Bunnik-Tibbe, onderwijskundig specialist, deelt veertien effectieve leerstrategieën in het PO, VO, MBO en HO. Hoe ga je hiermee aan …

Lees verder »

“Hack bij Gemeente Hof van Twente: Impact van zwakke beveiliging en nalatigheid”

De Gemeente Hof van Twente werd vorig jaar het doelwit van een schadelijke hack, waarbij nu blijkt dat de gemeente zelf verantwoordelijk is. Het gebruikte wachtwoord, ‘Welkom2020’, was extreem zwak en gemakkelijk te raden. Dit gaf criminelen toegang tot het computersysteem en resulteerde in een gijzeling van de gemeente. Met een losgeldeis van vijftig bitcoin, destijds ongeveer 750 duizend euro, …

Lees verder »

Vier ontwikkelingen omtrent de verbijzonderde interne controle

De verbijzonderde interne controle vraagt om zelfstandig werk als procesverbeteraar en onafhankelijk adviseur. Hiervoor is een zorgvuldige en professionele aanpak vereist. Je leest in dit artikel vier trends die van invloed zijn op de kwaliteit en effectiviteit van je werk als interne auditor VIC. Trends voor de verbijzonderde interne controle 1. Toenemende focus op risicomanagement Interne auditors identificeren en beoordelen …

Lees verder »

Externe deskundigheid wordt ingezet voor verbetering Pompestichting

Onafhankelijke deskundigen gaan nieuwe verbeteringen monitoren voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Pompestichting in Nijmegen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) stelt op verzoek van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming deze onafhankelijke experts aan. De deskundigen moeten er ook voor zorgen dat de Pompestichting gestimuleerd wordt te blijven werken aan verbeteringen. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht de ontvluchting van twee …

Lees verder »

Internationale Cyberstrategie: kabinet presenteert internationale inzet voor een open, vrij en veilig digitaal domein

Het kabinet presenteert een nieuwe internationale cyberstrategie voor 2023-2028 om digitale dreigingen tegen te gaan. Wat houdt de internationale strategie in? We leggen het uit. Waarom is een internationale cyberstrategie nodig? Digitalisering is de afgelopen decennia de motor onder onze ontwikkeling geweest. We communiceren sneller en makkelijker met elkaar en economieën en sectoren zoals de zorg, transport en energie konden …

Lees verder »

Eerste Kamer neemt Wet digitale overheid aan

Op 21 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel digitale overheid aangenomen. De Wet digitale overheid (Wdo) treedt op 1 juli 2023 gefaseerd in werking. Deze wet is het eerste deel (‘tranche’) van de regelgeving voor de verdere digitalisering van de overheid. De eerste tranche gaat over hoe burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Burgers …

Lees verder »

NIS2-richtlijn: Met deze stappen bereid je jouw organisatie voor

De NIS2, de Europese richtlijn voor beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, wordt binnenkort in Nederlandse wetgeving omgezet. Maak hier nu al werk van, want het verplicht organisaties om maatregelen te nemen tegen cyberaanvallen. Het belang van informatieveiligheid Door de groeiende dreiging van cybercriminaliteit is het cruciaal om proactief de informatieveiligheid te versterken. Het niet naleven van de NIS2-richtlijn kan leiden …

Lees verder »

Aanpak voor vergroten sociale veiligheid op hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten moeten een veilige leer- en werkomgeving zijn voor studenten en medewerkers. Minister Dijkgraaf (onderwijs en wetenschap) presenteert daarom een aanpak om samen met studenten, medewerkers en instellingen de sociale veiligheid op de instellingen te vergroten. Zo komt er een nieuw landelijk programma en wil hij dat instellingen een wettelijke zorgplicht krijgen. Verder onderzoekt Dijkgraaf of er een …

Lees verder »

Podcast: waarom mag jij het congres Toetsen en examineren in het mbo niet missen?

Dat toetsen en examineren een cruciale rol spelen in de kwaliteit van het onderwijs weten we natuurlijk maar hoe we toetsen en examineren vormgeven, wie het ontwikkelt en op welke manier we dat borgen blijft voor veel instellingen een lastig verhaal. Tijdens het congres Toetsen en Examineren in het mbo ga je in gesprek met professionals van andere onderwijsinstellingen over …

Lees verder »